Potřebujete poradit?

  • Slovníček

      Amarant ve zdravé výživě Amarant není žádnou novinkou genetického inženýrství, je to plodina, která byla v Americe pěstována dávno před jejím objevením. Amarant (laskavec) poté upadl téměř v zapomnění, naštěstí se však díky svým vlastnostem v posledních letech znovu prosazuje. Amarant je jednoletá a na pohled velmi dekorativní plodina. Každá rostlina produkuje obrovské množství…

  • Poradenské centrum Výživa dětí

    Poradenské centrum Výživa dětí poskytuje preventivní výživové poradenství zdravým dětem ve věku od 6 měsíců do 18 let.   Cílem Poradenského centra je zlepšit informovanost dětí a rodičů o nutnosti správné výživy a zdravého životního stylu jako prevence civilizačních onemocnění včetně obezity a postupně zlepšovat stravovací návyky u dětí. Poradenské centrum spolupracuje i s praktickými…

  • Výživa sportujících dětí

    Správně složená strava a energetický příjem odpovídající následnému výdeji je pro správný růst a vývoj dětí naprosto nezbytný. Pokud je navíc dítě nebo dospívající aktivním sportovcem, je třeba klást na vyvážený životní styl ještě větší důraz. Potřeba energie a živin Děti a dospívající, kteří se aktivně věnují sportu, mají potřebu energie vyšší, než ti, kdo…