Poradenské centrum Výživa dětí

Poradenské centrum Výživa dětí poskytuje preventivní výživové poradenství zdravým dětem ve věku od 6 měsíců do 18 let.

 

Cílem Poradenského centra je zlepšit informovanost dětí a rodičů o nutnosti správné výživy a zdravého životního stylu jako prevence civilizačních onemocnění včetně obezity a postupně zlepšovat stravovací návyky u dětí. Poradenské centrum spolupracuje i s praktickými dětskými lékaři, kterým slouží jako zdroj informací a jejichž prostřednictvím šíří edukační materiály.

Základem činnosti Poradenského centra Výživa dětí je bezplatné poradenství zaměřené na správnou výživu a zdravý životní styl dětí.

Konzultace probíhají:

Odborníci z Poradenského centra se podíleli také na řadě projektů spojených s edukací v oblasti zdravé výživy dětí. Mezi ně patří například :