Tento web podporuje

Preventivní prohlídky u dětského lékaře

Preventivní prohlídkySnad každý bude souhlasit s tím, že zdravotním problémům je lepší předcházet, než je následně řešit. A u dětí to platí dvojnásob, protože zanedbání zdánlivě drobného problému v období růstu a vývoje může mít nepříjemné následky pro život dospělého jedince.

Naštěstí u nás máme propracovaný systém preventivních lékařských prohlídek, díky kterému se daří řadu problémů zachytit hned v zárodku. Preventivní prohlídky se u dětí provádí od třetích narozenin každé dva roky. Dobrou zprávou je, že se jich účastní až 96 % dětí (oproti tomu v dospělosti je množství prohlídek 3-4x nižší, přestože doporučená frekvence prohlídek je stejná jako u dětí. Většina dospělých na preventivní prohlídky nechodí vůbec).

Obsahem prohlídky je podrobné tělesné vyšetření a posouzení vývoje dítěte po stránce tělesné (růst, váhová křivka, pohlavního dospívání, vyšetření smyslů, pulzu, tlaku krve, vyšetření moče), duševní (časná detekce duševního zaostávání), sociální (situace a fungování rodiny, úspěšnost ve škole a kolektivu vrstevníků, detekce případného týrání apod.) a intervence rizikového chování (drogové a jiné závislosti, sebepoškozování, prevence úrazů apod.).

Je důležité, aby děti pochopily, že jim lékařské prohlídky nemají ublížit, ale naopak pomoci. A platí to samozřejmě i pro rodiče. Lékař dítě prohlédne, vyšetří a zeptá se ho na řadu věcí, aby mohl komplexně posoudit jeho zdravotní stav. Některé otázky mohou být i trochu nepříjemné, ale odpovědi na ně jsou důležité pro zdravý vývoj dítěte. Naprostá většina rodičů tomu rozumí a s lékaři dobře spolupracuje. Někteří rodiče ale preventivní prohlídky zanedbávají, čímž bohužel mohou svým dětem ublížit.

K tomu, aby vše proběhlo co nejpříjemněji, je důležitá klidná atmosféra při prohlídce. Zvláště malé dítě vycítí i tu nejmenší nervozitu u rodičů a především u matky. Proto si dovolujeme Vám nabídnout jakýsi „manuál“ pro preventivní prohlídky v jednotlivých věkových obdobích, jako pomůcku, která Vám pomůže se na prohlídku Vaší ratolesti trochu nachystat. Budete předem vědět, co Vaše dítě na prohlídce čeká, a můžete si předem připravit otázky, na které byste se lékaře chtěli zeptat.

Následující otázky jsou společné pro všechna věková období:

Bylo u některého pokrevního příbuzného zjištěno nějaké z následujících onemocnění?

 • Vrozené vývojové vady
 • Alergie
 • Kožní onemocnění
 • Onemocnění kloubů
 • Cévní nemoci
 • Ischemické nemoc srdce
 • Střevní onemocnění
 • Nemoci žlučníku, jater, pankreatu
 • Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku
 • Onemocnění ledvin
 • Diabetes mellitus I. typu
 • Diabetes mellitus II. typu
 • Onemocnění štítné žlázy
 • Nádorové onemocnění
 • Poruchy zraku
 • Epilepsie
 • Tuberkulóza
 • Obezita
 • Hypertenze
 • Oligofrenie
 • Nemoci vyžadující psychiatrickou péči
 • Kuřáctví
 • Alkoholizmus
 • Sociální maladaptace
 • Sluchové vady
 1. Bylo dítě hospitalizováno? Mělo úraz?
 2. Bylo očkováno (pokud ano, proti čemu)?
 3. Všiml/a jste si, že by Vaše dítě při ospalosti, únavě či nemoci šilhalo?
 4. Projevily se u dítěte nějaké alergické příznaky – vyrážka, rýma, dušení …?
 5. Má problémy s příjmem potravy?
 6. Stěžuje si na bolest nohou při delší chůzi?
 7. U děvčat: má děvčátko někdy výtok z pochvy? (Pokud ano, informujte v každém případě při preventivní prohlídce praktického dětského lékaře!)
 8. U chlapců: má chlapec varlata v šourku a předkožku volnou? (Pokud ano, informujte v každém případě při preventivní prohlídce praktického dětského lékaře!)

Další otázky se již liší pro různé stáří dítěte.

Preventivní prohlídka ve třech letech

V tomto věku nastává určitý zlom v sociálním vývoji dítěte. Děti většinou nastupují do mateřské školy, zvykají si na jiný režim, musí se naučit větší samostatnosti. Již ve třech letech je také důležité, aby děti pochopily, že jim lékařské prohlídky nemají ublížit, ale naopak pomoci.

Děti většinou znají svého lékaře odmalička, jsou rády, když je pochválí, a tak nebývá problém je při tříleté prohlídce vyšetřit. Najdou se ale i děti, které nechtějí spolupracovat, zatvrzele mlčí, v nejhorším případě se nenechají ani vyšetřit. Obecně se dá říci, že děvčátka bývají ve třech letech sociálně zralejší než chlapci, lépe mluví, lépe spolupracují. Tento rozdíl je dán biologicky a není třeba se jím znepokojovat.

Co se bude při této preventivní prohlídce dít, jaké jsou okruhy dovedností a schopností dítěte, o kterých se můžete s dětským lékařem poradit?

Preventivní prohlídkyNásledující otázky si můžete zkusit sami předem zodpovědět. Pokud si na některou z nich odpovíte záporně, poraďte se o tomto tématu s lékařem.

 1. Chodí dítě nahoru i dolů po schodech samo, nepotřebuje vedení za ruku, ani se nemusí držet zábradlí? Jde střídavě, tj. jednou nohou na jeden schod, dru¬hou na druhý schod atd. (ne přísunem)?
 2. Umí dítě skočit snožmo z posledního schodu (nebo jakéhokoliv pevného předmětu asi v té výši)? Musí to být skutečný skok, ne jen prodloužený krok.
 3. Umí dítě postavit z kostek most? (Před dítě dejte několik kostek a předveďte mu jak se staví most, tj. dvě kostky vedle sebe asi s centimetrovou mezerou, třetí kostka tuto mezeru kryje. Předvádějte to dítěti pomalu, aby Vás mohlo sledovat, popřípadě opakujte. Předlohu nechte stát. Podejte mu několik kostek a vybídněte jej, aby to udělalo také tak. Za zdar pokládejte, když stavba drží a nepadá, a když je mezi základními kostkami skutečná mezera).
 4. Umí dítě vyjádřit děj? Za „Ano“ pokládejte, když dítě nejen pojmenuje, co je na obrázcích, ale také vyjádří, co se na nich děje, kdo co dělá apod. Má tedy pohotově určitou zásobu sloves.
 5. Umí dítě nějakou básničku či písničku?
 6. Umí si dítě nazout boty? Za „Ano“ pokládejte, jestliže je dítě schopno si boty samo obout (nemusí to být ještě vždy na správnou nohu). Nežádejte také, aby si je zašněrovalo nebo udělalo kličku (to by mělo umět až při další prohlídce).
 7. Umí dítě chvíli stát na jedné noze? Za „Ano“ pokládejte, jestliže se dítě na jedné noze udrží aspoň dvě až tři sekundy.
 8. Umí dítě kreslit a vlastní kresby pojmenovat? Kresba se nemusí ničemu konkrétnímu podobat a dítě může jméno třeba několikrát změnit. Důležité je, že kresbu dokáže popsat, říci, že to něco je nebo něco to představuje.
 9. Rozumí dítě tomu, co mu říkáte? Dokáže spojit 3-4 slova do jednoduchých vět? Mluví dost zřetelně i pro ostatní členy rodiny? Pokud někdy (třeba rozčilením) zadrhává, koktá, huhňá, chraptí či má jiné potíže s řečí a s vyjadřováním, zodpovězte si tuto otázku záporně.
 10. Umí dítě rozeznávat barvy? Nemusí je ještě umět pojmenovat, stačí, když pozná, že voda má stejnou barvu jako nebe apod.
 11. Udržuje dítě čistotu? (Stolici ovládá ve dne i v noci, moč ve dne, v noci velmi často.)

Preventivní prohlídka v pěti letech

Prohlídka v pěti letech je další stěžejní prohlídkou v dětském věku. Blíží se nástup do školy. K tomu, aby tento důležitý životní krok byl co nejpříjemnější a bez komplikací, je vhodné se na něj připravit.

Před prohlídkou si dojděte k praktickému dětskému lékaři pro formulář k testu pro pětileté.

 1. Jak snáší Vaše dítě předškolní kolektivní zařízení?
 2. Doporučili mu učitelé v MŠ psychologické, logopedické či speciálně pedagogické vyšetření?
 3. Onemocněl někdo z pokrevních příbuzných kardiovaskulárním onemocněním, cukrovkou nebo se léčí na poruchu metabolizmu tuků?
 4. Kterou ruku Vaše dítě upřednostňuje při hře či malování?
 5. Zná Vaše dítě základní barvy a umí je pojmenovat?
 6. Bylo Vaše dítě vyšetřeno očním lékařem?
 7. Umí Vaše dítě vyslovovat správně všechna písmenka (sykavky, r, ř atd.)?
 8. Umí srozumitelně vyprávět jednoduchou pohádku?
 9. Slyší tikot hodinek na každé ucho zvlášť?
 10. Stěžuje si na bolest končetin po námaze či v klidu?
 11. Vysvětlete dítěti, že u něj bude vyšetřen krevní tlak.
 12. Jak často si Vaše dítě čistí zuby a jakou pastu používá?
 13. U děvčátek: zjistili jste výtok?
 14. Udržuje dítě čistotu, nepomočuje se?

Připravte si pro praktického dětského lékaře případné další dotazy, abyste se během prohlídky dověděli co nejvíce.

Preventivní prohlídka v sedmi letech

Tato prohlídka se provádí v prvním roce školní docházky nebo (méně často) v roce jejího odkladu.

 1. Rodiče by se měli rozpomenout, zda nedocházelo u dítěte k náhlým změnám chování či emocí?
 2. Nedošlo ke zhoršování vztahu se sourozenci?
 3. Nepozorují u dítěte velkou únavu?
 4. Onemocněl někdo z pokrevních příbuzných onemocněním srdce a cév, cukrovkou nebo se léčí s poruchou metabolizmu tuků?
 5. Připravte Vaše dítě na čtení s jedním zakrytým okem.
 6. Nepozoruje Vaše dítě obrazovku televize nebo počítače z příliš malé či naopak velké vzdálenosti?
 7. Maluje správné barvy správnými pastelkami?
 8. Čte a píše Vaše dítě správně?
 9. Nehrbí se, nestáčí trup?
 10. Nosí správnou obuv?
 11. Jak často si Vaše dítě čistí zuby a jakou pastu používá?
 12. Kdy bylo Vaše dítě na prohlídce u zubního lékaře?

Preventivní prohlídka v devíti letech

 1. Rodiče by se měli rozpomenout, zda nedocházelo u dítěte k náhlým změnám chování či emocí.
 2. Nedošlo ke zhoršování vztahu se sourozenci?
 3. Nepozorují u dítěte velkou únavu?
 4. Onemocněl někdo z pokrevních příbuzných onemocněním srdce a cév, cukrovkou či se léčí s poruchou metabolizmu tuků?
 5. Připravte Vaše dítě na čtení s jedním zakrytým okem.
 6. Nepozoruje Vaše dítě obrazovku televize nebo počítače z příliš malé či naopak velké vzdálenosti?
 7. Nehrbí se, nestáčí trup?
 8. Nosí správnou obuv?
 9. Jak často si Vaše dítě čistí zuby a jakou pastu používá?
 10. Kdy bylo Vaše dítě na prohlídce u zubního lékaře?

Preventivní prohlídka ve třinácti letech

 1. Rodiče by se měli rozpomenout, zda nedocházelo u dítěte k náhlým změnám chování či emocí.
 2. Nedošlo ke zhoršování vztahu se sourozenci?
 3. Nepozorují u dítěte velkou únavu?
 4. Pro dívku: kdy se objevily první měsíčky?
 5. Neodmítá Vaše dítě stravu?
 6. Onemocněl někdo z pokrevních příbuzných onemocněním srdce a cév, cukrovkou či se léčí s poruchou metabolizmu tuků?
 7. Připravte Vaše dítě na čtení s jedním zakrytým okem.
 8. Nepozoruje Vaše dítě obrazovku televize nebo počítače z příliš malé či naopak velké vzdálenosti?
 9. Nehrbí se, nestáčí trup?
 10. Nosí správnou obuv?
 11. Jak často si Vaše dítě čistí zuby a jakou pastu používá?
 12. Kdy bylo Vaše dítě na prohlídce u zubního lékaře?
 13. V tomto období začínají děti nejčastěji experimentovat s návykovými látkami – nepozorujete nějaké zvláštní změny v chování Vašeho dítěte? Při podezření je možné upozornit dětského praktického lékaře a část přinesené moči je možno vyšetřit v jeho ordinaci.
 14. Pokud chodíte k dalším ambulantním specialistům přineste s sebou na preventivní prohlídku veškeré Lékařské nálezy.
 15. Uvažujete o dalším vzdělávání Vašeho dítěte? Není potřeba dalšího speciálního vyšetření? Poraďte se svým praktickým dětským lékařem.

Preventivní prohlídka v patnácti letech

Je nutné, aby na prohlídku v 15 letech přišel s dospívajícím alespoň jeden rodič. Většinou v tomto věku již bývá rozhodnuto o dalším vzdělávání.

 1. Rodiče by se měli rozpomenout, zda nedocházelo u dítěte k náhlým změnám chování či emocí.
 2. Nedošlo ke zhoršování vztahu k sourozenci?
 3. Nepozorují u dítěte velkou únavu?
 4. Pro dívku: kdy se objevily první měsíčky? Jaká je jejich pravidelnost?
 5. Neodmítá Vaše dítě stravu?
 6. Onemocněl někdo z pokrevních příbuzných onemocněním srdce a cév, cukrovkou či se léčí s poruchou metabolizmu tuků?
 7. Připravte Vaše dítě na čtení s jedním zakrytým okem.
 8. Nepozoruje Vaše dítě obrazovku televize nebo počítače z příliš malé či naopak velké vzdálenosti?
 9. Nehrbí se, nestáčí trup?
 10. Nosí správnou obuv?
 11. Jak často si Vaše dítě čistí zuby a jakou pastu používá?
 12. Kdy bylo Vaše dítě na prohlídce u zubního lékaře?
 13. V tomto období začínají děti nejčastěji experimentovat s návykovými látkami – nepozorujete nějaké zvláštní změny v chování Vašeho dítěte? Při podezření je možné upozornit dětského praktického lékaře a část přinesené moči je možno vyšetřit v jeho ordinaci.
 14. Pokud chodíte k dalším ambulantním specialistům přineste s sebou na preventivní prohlídku veškeré Lékařské nálezy.
 15. Uvažujete o dalším vzdělávání Vašeho dítěte? Není potřeba dalšího speciálního vyšetření? Poraďte se svým praktickým dětským lékařem.