Tento web podporuje

Zajímavé odkazy

Zajímavá literatura

 • Bonnot-Matheron, Silviane: Nechuť k jídlu. Portál. Praha 2002.
 • Gregora, Martin: Výživa malých dětí. Grada. Praha 2004.
 • Illková, Olga: Zdravá výživa malých dětí. Portál. Praha 2003.
 • Illková, Olga; Vašíčková, Zdeňka: Zdravá výživa v mateřské škole. Portál. Praha 2004.
 • Kejvalová, Lenka, MUDr.: Výživa dětí od A do Z. Vyšehrad. Praha 2005.
 • Krch, D. František, MUDr.: Bulimie – Jak bojovat s přejídáním. Grada. Praha 2003.
 • Krch, D. František, MUDr.: Mentální anorexie. Portál. Praha 2002.
 • Montignac, Michel: Tajemství štíhlých a štastných dětí. Partmedia. Praha 2005.
 • Nevoral, Jiří: Výživa v dětském věku. H&H Vyšehradská. Jinočany 2003.
 • Packová, Anna a kolektiv: Ve škole nám chutná. Akademické nakladatelství CERM. Brno 2005.
 • M.Valášková, R.Sobotková, P.Suchánek, J. Tomešová – BABABOOK. Vydavatelství a nakladetelství Computer Press, a.s.Brno

Odkazy na internetu

Zajímavé informace o výživě dětí, zdravé výživě a zdravém životním stylu můžete najít také na níže uvedených adresách:

Sdružení odborníků zabývajících se problematikou vlivu výživy na zdraví, kteří jsou široké veřejnosti k dispozici pomocí on-line poradny.

Projekt zaměřený na prodej zdravých školních svačin prostřednictvím chladicích výdejních automatů. Všechny výrobky zařazené do 30. června 2016 byly zhodnoceny a schváleny nutričními terapeutkami z Poradenského centra Výživa dětí, které bylo odborným garantem projektu.

Nezisková organizace Centrum prevence, o.s. se zabývá preventivní činností v oblasti civilizačních chorob a její osvětou. Velký důraz klade na odbornost, proto spolupracuje s lékaři, specialisty ve svých oborech a s profesionály z dalších oborů. Pro veřejnost realizuje projekty vedoucí k osvětě témat prevence civilizačních onemocnění.

Praktické informace o těhotenství, porodu, výživě a nemocech dětí. Tipy jak trávit volný čas s dětmi, kde hledat práci a jiné. Katalog obchodů, diskuse, soutěže. Internetové stránky pro děti i maminky.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.

Tématický přehled informací o preventivních aktivitách a progremech zaměřených na zdravý životní styl a výchovu ke zdraví v Pardubickém kraji.

(le.gr@seznam.cz, tel./fax 325 613 965, tel. 325 612 666) – Léčebna Dr.L.Filipa s.r.o. Poděbrady – lázeňské pobyty dětí od 3 do 18 let pro léčení nemocí srdečních, revmatických, obezity, hyperlipoproteinemie i pro rehabilitaci po úrazech a ortopedických operacích.

 • www.olivovna.cz
  Olivova dětská léčebna je unikátní zařízení v Říčanech u Prahy kombinující zdravotní a sociální služby. Pomáhá dětem s onemocněním dýchacích cest, pohybového ústrojí a dětem trpícím obezitou.

Společnost pro výživu (SPV) byla založena v prosinci 1945 jako občanské sdružení odborníků a pracovníků v oboru lidské výživy. Páteří její činnosti bylo a je dobrovolné sdružování a spolupráce odborníků i profesionálů ze všech oborů lidské výživy.

SAPERE je mezinárodní nezisková organizace – sdružení se sídlem v Bruselu, které sdružuje partnerské organizace napříč Evropou. Takto vzniklé a rozvíjející se sdružení si klade za cíl přispívat zdraví a zdravému životnímu stylu spotřebitelů vzdělávacími programy, které dávají možnost rozvíjet zdravé a vyvážené nutriční zvyky.

 

STOB  bezkonzervantu.cz www.nocvsuchu.cz