Tento web podporuje

Sáhněte si do svědomí! Vzrůstající obezita u dětí je i záležitostí dospělých

Na začátku školního roku 2014/2015 proběhl v deseti pražských školách projekt věnovaný prevenci a včasnému záchytu dětské obezity. Na první pohled se téma nemusí zdát tak závažné, jak ve skutečnosti je.

Děti “to přece vyběhají“ nebo “se vytáhnou“. Skutečností ale je, že výskyt obezity u dětí má stále vzrůstající tendenci, přičemž dětská obezita je záležitostí i dospělých. Pokud se v životosprávě dítěte nic nezmění, s velkou pravděpodobností z něj za 10 – 15 let vyroste dospělý jedinec, který má diabetes 2. typu, vysoký krevní tlak, je více ohrožený nádorovými onemocněními…

Výsledkem projektu jsou velice zajímavá data. “Aby byly výpovědi komplexní, byl realizován na třech úrovních – anonymní dotazník, měření tělesného složení a edukativní přednášky o výživě a pohybu“, upřesňuje Marie Bahenská, manažerka projektu. Díky průzkumu teď víme, že žáci jedí většinou 4-5x denně, pravidelně snídá jen 57 % školáků. Věra Boháčová, nutriční terapeutka, která s dětmi diskutovala v rámci seminářů, k tomu dodává: “Na všech navštívených školách byla situace naprosto shodná. Nejčastěji pravidelně snídají žáci prvních a druhých tříd.“ Starší děti, které nesnídají, jako důvod uvádí, že nemají hlad nebo si ráno raději přispí. “Projekt ukázal, že právě skupina dětí druhého stupně, která je již samostatnější, se zásadami správné životosprávy pokulhává, což platí i v oblasti sportu“, uvádí Věra Boháčová.

Další detaily výzkumu i zásadní rady ve výživě dětí se dozvíte v následujícím videu.

A jak jedí děti přes den? 63 % z nich pravidelně svačí, v 70 % jim chystají svačinu rodiče. Nejčastěji to bývá pečivo, šunka, máslo, ovoce a zelenina. Více než polovina dětí si někdy kupuje svačinu ve školních automatech.

Průzkum se zaměřil i na pitný režim, který je nedílnou součástí správné životosprávy. Většina dětí pije 1-2 litry tekutin denně. Nejčastěji to je voda a neochucené minerálky (22 %), voda se šťávou (23 %) a ovocné čaje (12 %). 13 % z respondentů však uvedlo i sladké limonády, 5 % dokonce alkohol a stejné procento i energetické nápoje.

Z další části projektu, která se věnovala měření tělesného složení dětí, vyplynulo, že zvýšené hodnoty BMI byly nalezeny u 16 % dívek na prvním a druhém stupni. U chlapců byly vyšší hodnoty v 19 % na prvním stupni a 24 % na druhém stupni. Součástí projektu byla speciální webová aplikace, kde si mohlo každé dítě díky svému unikátnímu kódu v soukromí domova s rodiči stáhnout své výsledky a společně je zhodnotit. “Tímto jsme splnili další z našich cílů tohoto projektu, a to zapojit do něj nejen děti, ale i jejich rodiče a apelovat třeba na ty, kteří nevidí v nadváze svého dítěte žádný problém“, dodává Marie Bahenská. Důležitým a potěšujícím zjištěním je fakt, že rodiče a děti výsledky naměřených tělesných parametrů zajímaly. Celkem 72 % zúčastněných si své výsledky stáhlo.

Konzultant Poradenského Centra Výživa dětí, RNDr. Pavel Suchánek, k celému průzkumu dodává: “Je opravdu nezbytné začít více podporovat pravidelnou pohybovou aktivitu dětí, jinak se situace s hmotností a kondicí našich dětí nezlepší.“

“Je zřejmé, že osvěta v problematice obezity a s ní spojených dalších zdravotních rizik je tématem velice aktuálním,“ uzavírá Marie Bahenská, manažerka projektu.

publikováno: 5.3.2015, http://doma.nova.cz/ext/rodina/sahnete-si-do-svedomi-vzrustajici-obezita-u-deti-je-i-zalezitosti-dospelych.html