Tento web podporuje

Pitný režim a děti

Ačkoliv voda nepatří mezi živiny (nedodává žádnou energii), její dostatečný přísun je pro správné fungování těla nezbytný. U novorozenců tvoří tekutiny až ¾ celkové tělesné hmotnosti, s přibývajícím věkem se její podíl zmenšuje.

Udržování vodního hospodářství v rovnováze je jednou z nejdůležitějších podmínek pro správné fungování organismu a tím i pro zdraví. Vlivem řady metabolických procesů dochází k různě velkým ztrátám vody: 1,2-2 kg (60 %) vody odchází močí, 0,6 kg (20 %) odpařováním kůží, 0,5 kg (15 %) dýcháním a 0,15 kg (5 %) stolicí. Tyto ztráty je nutné denně nahrazovat a proto je třeba přijímat tekutiny v dostatečném množství s přihlédnutím na individuální požadavky každého z nás včetně dětí – na věk, zdravotní stav, fyzickou aktivitu, teplotu okolí apod.

Kolik a proč vypít?

Tekutiny jsou pro lidské tělo nenahraditelné a zastávají mnoho funkcí: tvoří prostředí pro metabolické děje, rozpouští se v nich většina živin, zvýšeným pocením při sportu nebo v horkém prostředí přispívají k tepelné rovnováze, dodávají tkáním kyslík a další potřebné látky, působí příznivě při trávicích procesech, odvádí zplodiny metabolismu močí aj.

Zatímco dospělým se doporučuje denně vypít 2,5-3 litry tekutin, dětský organismus má potřebu tekutin větší, protože je tvořen větším podílem vody, než organismus dospělého člověka. Množství tekutin pro dítě je závislé na jeho věku a tělesné hmotnosti. Platí, že čím
je dítě menší, tím více tekutin na jeden kilogram své váhy potřebuje. Potřebné množství tekutin pro děti uvádí následující tabulka:

 

4-7 let

7-10 let

10-13 let

13-15 let

15-19 let

Celkem (l/den)

1,6

1,8

2,15

2,45

2,8

Z nápojů (ml/kg/den)

75

60

50

40

40

Pro devítileté dítě, které váží 38 kg, bude množství tekutin na den: 60 ml x 38 kg = 2 280 ml.

Výpočtem je možné zjistit orientační množství tekutin, které by mělo dítě za den vypít, vždy je ale nutné přihlížet i k řadě dalších faktorů – zda je dítě zdravé, jakou má fyzickou aktivitu, jaké je počasí – v parném létě bude vyšší nárok na příjem tekutin, než v zimním období atd. Dostatečnost pitného režimu zjistíme také podle množství a zbarvení moči. Pokud má moč tmavou barvu, je to známka nedostatečného zásobení organismu tekutinami (pozor, některé doplňky výživy mohou také moč zbarvit tmavě).

Nedostatek tekutin, se kterým se často setkáváme u dětí, které statečně oznamují, že celé dopoledne ve škole nemusely na toaletu, může způsobit v průběhu dne únavu, bolesti hlavy, vyčerpanost či nepozornost ve škole. V případě dlouhodobějšího nedostatku tekutin však může dojít i k onemocněním ledvin a celkovému kolapsu organismu.

Příjem tekutin by měl být rozdělený rovnoměrně do menších dávek během celého dne, není dobré vypít doporučené množství tekutin během časového krátkého úseku. V takovém případě jsou kladeny zvýšené nároky na orgány, které musí vodu zpracovat, a navíc dojde k zaplnění žaludku a ztížení jeho práce. Napít bychom se měli ještě před tím, než subjektivně pocítíme žízeň.

Tekutiny vhodné

Důležitá je správná teplota nápoje, který dítěti podáváme. Obecně platí, že by měly být přiměřeně teplé (cca 20-25 °C). Vychlazené nebo naopak velmi horké nápoje nejsou pro organismus příliš vhodné – tělo se může s výrazným tepelným rozdílem hůře vyrovnávat. Nedoporučuje se ani pití chlazených nápojů v létě a horkých nápojů v zimě.

  • Základ pitného režimu by měla tvořit neperlivá stolní voda.
  • Bez problému můžeme dítěti podávat také vodu z vodovodu nebo vlastní studny s potvrzenou zdravotní nezávadností.
  • Pro děti je vhodný i ovocný sirup, dostatečně zředěný vodou (aby nebyl nápoj příliš sladký).
  • Denní příjem tekutin mohou vhodně doplnit také ovocné čaje (například Lipton), které není nutné díky jejich chuti příliš sladit. Pokud jsou děti na sladkou chuť zvyklé, můžeme jim podat čaj oslazený např. medem nebo ovocným sirupem.
  • 100% ovocné džusy jsou pro zařazení do pitného režimu dětí také vhodné. Je ale nezbytné, aby byly ředěné stolní vodou v poměru alespoň 1:1. Obsahují totiž velké množství (i když přírodního) cukru a vypití většího množství džusu má za následek rychlý příjem nepřiměřeného množství sacharidů, což není pro tělo, zvláště dětské, nijak výhodné. Citlivým osobám také může způsobit větší množství ovocných kyselin ve 100% džusu žaludeční potíže. Naředěním džusu se tak množství cukru i ovocných kyselin zředí a tělo si s ním mnohem lépe poradí.

Někteří rodiče doplňují pitný režim dětí také mlékem, to však mezi nápoje nepatří. Obsahuje totiž nejen tekutiny, ale dodává také nenahraditelné vitamíny, minerální látky (především vápník) a živočišné bílkoviny, a je proto považováno spíše za potravinu. Do celkového stravování dětí, pokud jim nečiní trávicí obtíže, jej můžeme zařadit také.

Do celkového denního příjmu tekutin se započítávají i tekutiny z polévky, omáčky, voda obsažená v ovoci i zelenině a řadě dalších potravin, v nichž není na první pohled patrná.

Co raději nepít

Velká část dětí, bohužel, hradí svůj pitný režim nápoji, které nejsou z hlediska zdravé výživy vhodné. Jejich favority jsou především sladké limonády. Ty obsahují velké množství cukru, barviv, případně i kofein a pro děti se nehodí. Nadměrná konzumace cukrem slazených nápojů vede ke zbytečnému nárůstu energetického příjmu, což může mít za následek vzrůstání tělesné hmotnosti, ale nepříznivě působí i na vznik zubního kazu.

Často také děti chybují, pijí-li ve větším množství minerální vody. Pokud děti aktivně nesportují, jsou zdravé nebo se nepohybují dlouhou dobu v horkém prostředí, nemá jejich organismus na přívod minerálních látek zvýšené nároky. Pokud zařadíme do pitného režimu dítěte minerální vodu, neměl by její denní příjem překročit přibližně 1 skleničku za den (300 ml). Také je důležité střídat jednotlivé druhy. Každá je totiž specifická svým složením a některé minerální látky mohou výrazně převažovat nad ostatními. Dlouhodobým pitím stále stejné minerálky by mohlo dojít k nerovnováze mezi jednotlivými minerálními látkami v těle.

Pro pitný režim dětí není vhodné ani velké množství silně koncentrovaného černého čaje nebo černé kávy, se kterou se u starších dětí běžně setkáváme. Kromě přítomnosti kofeinu, který může mít nepříznivý vliv na dětský nervový systém, působí tyto nápoje močopudně, což má za následek odvodňování organismu. Pokud rodiče připravují dítěti černý čaj, měli by jej udělat slabší a jeho množství za den by nemělo být příliš velké. Jestliže starší děti budou černý čaj a kávu pít, vždy by měly mít i dostatek stolní vody na doplnění tekutin (káva by však u dětí ani u dospívajících neměla být každodenní součástí jejich pitného režimu).

Ovocné džusy, nektary a ovocné šťávy mohou obsahovat velké množství přidaného cukru, barviv a konzervačních látek, některé džusy také vlákniny. Jejich větší množství by proto mohlo (zejména u menších dětí) působit problémy se zažíváním, zbytečně zvyšovat hladinu krevního cukru i celkový příjem sacharidů a energie. Navíc časté pití těchto nápojů malé děti rychle zasytí a nemají pak potřebu přijmout dostatek pestré stravy. V krajních případech je známé i horší prospívání malých dětí, které denně velké množství džusů pily.

Bylinkové čaje, které mají vysloveně léčebné účinky, se do pravidelného pitného režimu dětí také nehodí. Mohlo by se totiž stát, že dítě onemocní a na léčivé látky bylinkového čaje bude již tělo zvyklé a proto nepomůže.

Nevhodné jsou pro děti také alkoholické nápoje. Pokud je dospívající okusí, hrozí, že si na jejich pravidelné popíjení zvyknou. Protože mají nepříznivý vliv na řadu orgánů v těle (např. na centrální nervový systém, mozek, játra, ledviny), není vhodné, aby alkoholické nápoje pili nejen dospělí, natož jejich děti. Pro příležitostné oslavy a pití při nich je lepší dětem nabídnout například dětské šampaňské. Děti budou mít pocit, že se vyrovnají svým rodičům a menší množství šumivé ovocné šťávy jim jistě neuškodí.

Potřeba tekutin v různých situacích

Do školy raději nachystejte svému potomkovi pití ještě doma současně se svačinou. Hodí se stolní voda, může lehce být i ochucená domácím sirupem, vhodný je i ovocný čaj. Do školy můžete dětem pořídit litrovou láhev s kvalitním uzávěrem, aby se předešlo případnému maléru s rozmáčenými školními pomůckami.

Chystá-li se dítě třeba na školní výlet nebo na jinou delší cestu autem, autobusem nebo vlakem, nezapomeňte jej vybavit podobně. Je možné, že nebude mít několik hodin vůbec možnost nápoj si obstarat.

Pokud se dítě aktivně věnuje sportu, je důležité, aby dostečně pilo i během tréninku a po něm. I v tomto případě by měla být základem neperlivá stolní voda nebo minerálka (mohou být i nepatrně ochucené sirupem nebo cukrem), kterou je nutné doplňovat tekutiny a minerální látky ztracené zvýšeným pocením. K zapomínání na dostatek tekutin svádí děti zejména plavání, ale i když je vody kolem dost, rozhodně by měly i pít. Dostatečné množství tekutin pro sportovce posoudíte podle hmotnostního úbytku (1 ztracený kilogram nahraďte 1 litrem tekutin nebo počítejte s přibližně 1 litrem nápoje na každých 60 minut pohybové aktivity).

Pokud na druhou stranu dítě odpočívá na pláži nebo v zahradě, nemělo by tekutiny zanedbávat. I když se fyzicky pohybovat nemusí, horké počasí klade na tepelnou reguleci těla značné nároky. Nápoje by ale neměly být ale ani studené (cca 15-20 °C).

Zvláštní nároky na množství tekutin kladou průjmová onemocnění nebo horečka. Při průjmovém onemocnění dochází velmi snadno k dehydrataci a současné ztrátě minerálních látek stolicí (jsou známy i případy úmrtí!). Také při horečkách, kdy dochází ke zvýšenému pocení s cílem ochlazování organizmu, jsou ztráty vody a minerálních látek značné. V těchto případech je nutné zavést tzv. rehydrataci a tělu získání vody z nápojů ještě více usnadnit. Použít můžeme rehydratační roztok připravený z vody, cukru a soli. Dávkování by mělo být velmi opatrné a soustavné (po lžičkách). U lehčích případů průjmového a horečnatého onemocnění lze ztráty vody a minerálních látek nahradit různými minerálními vodami.

Závěr

Stolní neperlivá voda by měla být favoritem a tvořit základ pitného režimu ve většině situací. Je však vhodné ji prostřídat s dalšími vhodnými nápoji – domácím sirupem, 100% ovocnými džusy ředěnými vodou nebo čaji. Pokud dítě pít odmítá nebo zapomíná, může pomoci, necháte-li mu plnou láhev či sklenici neustále na očích a k pití jej budete nenápadně pobízet. V případě, že potomek pít nechce, mějte po ruce také dostatek ovoce a zeleniny, které zajistí alespoň částečné doplnění tekutin do organismu.