Tento web podporuje

Děti mohou hubnout a zároveň soutěžit

Přibývá dětí s nadváhou nebo dokonce obezitou. Nemá smysl si nalhávat, že ze svých potíží vyrostou, naopak, je potřeba řešit podobné patálie ještě v zárodku. Jednou z možností jsou rodinné kurzy, s nimiž zatím jako jediné přichází sdružení Stop obezitě. Letos od března do května k nim přibude velká soutěžní akce „Hravě žij zdravě“ pro děti mezi šesti až patnácti roky věku.

„Chceme motivovat děti, jejich rodiny a školy k tomu, aby změnily své stravovací a pohybové návyky,“ vysvětluje zakladatelka sdružení Iva Málková.

Od poloviny března vypukne soutěžní akce „Hravě žij zdravě“, jejíž stěžejní částí bude internetový kurz, prostřednictvím kterého se děti hravou formou seznámí se zásadami správné výživy a zdravého životního stylu vůbec.

Součástí akce je soutěž pro jednotlivce a jejich rodiny, ale i soutěž pro školy a školní kolektivy. Třídy se mohou už nyní hlásit na webové adrese www.stob-plus.cz. Jednotlivci a rodiny se mohou zaregistrovat do soutěže přímo přes internet v polovině března. Registrace skončí v polovině dubna.

S hubnutím pomůže dětem barevná chobotnice

Soutěž je mimo jiné reakcí na reklamní kampaně propagující jako vhodné pro děti příliš tučné, slané nebo sladké jídlo, plné prázdných kalorií.

Na internetový kurz pak bude navazovat mnoho doprovodných akcí, například setkání vylosovaných úspěšných účastníků. Seminář na téma dětské obezity pro lékaře, psychology, pedagogy se bude konat 14. dubna.

Základní program internetového kurzu bude rozdělen do osmi týdnů a dále se bude lišit verze pro mladší a starší děti. Vždy jednou týdně se na webu objeví nová lekce dálkového kurzu, v jejímž rámci bude dítě plnit zábavné úkoly vztahující se k týdennímu tématu. Zároveň bude zaznamenávat své úspěchy, přičemž na své záznamy dostane zpětnou vazbu v podobě semaforového hodnocení, které bude hodnotit nejen jeho chování, ale zejména změnu návyků. Dítě své pokroky uvidí na obrázku chobotnice – původně červený hlavonožec by se postupně měl měnit na zeleného, kdy každé chapadlo představuje jednu trénovanou změnu.

Mladá fronta DNES, 26.2.2007