Tento web podporuje

Odborné informace

  • Vliv výživy na duševní vývojPodstatná část mozkových buněk vzniká během nitroděložního vývoje, ale po narození se mozek dále vyvíjí. Kromě toho, že mozek roste, zdokonaluje se také jeho vnitřní struktura – buňky mozku nabývají postupně svoji definitivní podobu, zvyšuje se počet jejich výběžků a vzájemných propojení. Díky tomu máme možnost získávat stále nové schopnosti, což potvrzuje přísloví, že „člověk se učí celý život“.
  • Vliv bílkovin na růst a vývoj dětíBílkoviny (proteiny) můžeme označit za stavební látky organizmu, mají však celou řadu dalších nezastupitelných funkcí. Jsou důležité pro tvorbu buněk, enzymů, přenos nejrůznějších látek v těle, imunitu i stahy svalů. Kvalitu bílkovin určuje zastoupení aminokyselin, ze kterých jsou bílkoviny složeny.
  • Význam specifických živin na vývoj mozkuDuševní vývoj u dětí lze sledovat na základě osvojování si nových poznatků. Miminko postupně pozná a zapamatuje si obličej maminky a tatínka, učí se mluvit, potom chodit, běhat, zavázat si tkaničky, začíná chodit do školy, učí se číst, psát, atd.