Tento web podporuje

Výživa dětí, z.s.

V souladu s platnou legislativou se úvodní název Občanské sdružení Výživa dětí změnil na Výživa dětí z.s. V textech, které vznikly před touto změnou, se proto objevuje starší název.

Dne 31. května 2007 se uskutečnilo první setkání Občanského sdružení Výživa dětí.

Cílem Občanského sdružení je edukace a osvěta v oblasti zdravého životního stylu dětí a mládeže, poskytování poradenských služeb a usnadnění orientace v nabídce potravin a nápojů a jejich vhodnosti pro děti.

Při naplňování stanovených cílů spolupracuje Občanské sdružení s médii, širokou veřejností, odborníky a orgány státní správy za účelem přenášet nejnovější poznatky v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu dětí do praxe. Za tímto účelem realizuje tématické projekty, pořádá edukační a osvětové akce zaměřené na výchovu vybraných cílových skupin a vydává potřebný výchovný a osvětový materiál.

Mezi členy Občanského sdružení jsou významní odborníci z oblasti dětské výživy, praktičtí dětští lékaři a nutriční specialisté. Občanské sdružení bylo registrováno u Ministerstva vnitra ČR.

Zakládající členové:

 • MUDr. Hana Cabrnochová (Odborná společnost praktických dětských lékařů)
 • MUDr. Bohumil Procházka (Odborná společnost praktických dětských lékařů)
 • MUDr. Pavel Frühauf, CSc. (Česká pediatrická společnost, Všeobecná fakultní nemocnice)
 • MUDr. Pavel Kabíček, CSc. (Všeobecná fakultní nemocnice)
 • Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. (Všeobecná fakultní nemocnice)
 • MUDr. Alexandra Moravcová (Fórum zdravé výživy, Všeobecná fakultní nemocnice)
 • RNDr. Pavel Suchánek (Fórum zdravé výživy, Institut klinické a experimentální medicíny)
 • Hana Knížková, DiS. (nutriční terapeutka)
 • Mgr. Jitka Rusková, DiS. (nutriční terapeutka, Thomayerova nemocnice)
 • Květa Krajíčková (nutriční terapeutka)
 • Marieta Baliková, DiS. (vrchní nutriční terapeutka, Fakultní nemocnice Motol)
 • Ing. Hana Janotová (tajemník)