Tento web podporuje

Odborníci Poradenského centra Výživa dětí

RNDr. Pavel Suchánek

Mgr. Pavel SuchánekVystudoval jsem Biologickou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JČU) se zaměřením na biochemii, molekulární biologii. Od roku 1999 pracuji v pražském IKEMu v Laboratoři pro výzkum aterosklerózy. V rámci jednotlivých projektů a grantových aplikací zkoumáme vliv složení výživy a pohybové aktivity na rizikové faktory vzniku civilizačních onemocnění. Jsem členem České společnosti pro aterosklerózu, Evropské společnosti pro aterosklerózu a IEM – International Expert Meeting. V roce 2009 jsem získal 3. cenu České aterosklerotické společnosti za publikaci nejlepší původní práce. Jsem členem představenstva České komory fitness, spoluzakladatel projektu Česko se hýbe. Pravidelně přednáším problematiku výživy a sportovní výživy pro trenéry dospělých i mládeže aerobiku, florbalu VOŠ ČSTV, ČOS atd.

„Mám radost, že můžu spolupracovat s poradenským centrem Výživa dětí, protože je to jedna z neschůdnějších možností jak informovat veřejnost o tak důležité problematice, jakou výživa dětí a jejich sportovní aktivity určitě jsou. Na druhou stranu se mohu dozvědět, co o výživě a pohybu dětí v současnosti vědí rodiče. Je to tedy jakási zpětná vazba pro nás všechny, jak dobře a pochopitelně dokážeme o této problematice informovat širokou veřejnost.“

Hana Knížková, DiS., nutriční terapeutka

Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu, obor Všeobecná sestra a Vyšší odbornou školu zdravotnickou, obor Diplomovaný nutriční terapeut. V roce 2011 jsem úspěšně ukončila kurz ve škole výživy Mahra, obor Výživa dětí. V současné době studuji obor Veřejné zdravotnictví na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Protože jsem již při studiu vyšší školy měla možnost seznámit se s problematikou dětské výživy, a velmi mě zaujala, jsem moc ráda, že mohu být členem týmu Poradenského centra Výživa dětí.

„Děti mám velice ráda a těší mě, že prostřednictvím Poradenského centra Výživa dětí mohu využít svých znalostí z oboru výživy ve prospěch jejich zdraví.“

 

Věra Boháčová, DiS., nutriční terapeutka

Věra Boháčová, DiS. Vystudovala jsem Střední hotelovou školu v Praze a poté absolvovala studium na Střední zdravotnické škole a Vyšší zdravotnické škole v Praze obor Diplomovaná dietní sestra.

V současné době se zabývám zejména poradenstvím zaměřeným na zdravý životní styl a prevenci srdečně-cévních onemocnění. Zároveň vyučuji odborné předměty budoucí nutriční terapeuty na Vyšší odborné škole zdravotnické a střední zdravotní škole v Praze.

„Spolupracovat s Poradenským centrem je pro mě velkou výzvou a zároveň  příjemným rozšířením pole působnosti také na oblast dětské výživy, která se mi stává velice blízkou.“

 

Mgr. Miroslava Matějková, DiS., nutriční terapeutka

Bc. Miroslava Matějková, DiS.Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu (obor Všeobecná sestra), vyšší odbornou školu zdravotnickou (obor Diplomovaný nutriční terapeut), Pedagogickou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (obor Výchova ke zdraví) a navazující  magisterský obor Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví. V prosinci roku 2011 jsem úspěšně ukončila rekvalifikační kurz ve škole výživy Mahra (obor Výživový poradce a sportovní dietolog). Praktické dovednosti v oblasti nutriční terapie neustále zdokonaluji v současném zaměstnání, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na 1. Interní klinice, klinice Nefrologie a v nutriční ambulanci. Zajímám se jednak o léčenou výživu, redukční výživu a sportovní dietologii. Výživou dětí se zaobírám již delší dobu, samostudiem si doplňuji patřičné vzdělání a i budoucí kroky chci směřovat tímto směrem.

„Spolupracovat s Poradenským centrem Výživa dětí je pro mě velká výzva a příležitost předat dětem a rodičům správné informace o zdravé výživě.“

 

Lucie Houfková, DiS., nutriční terapeutka

Lucie Houfková, DiS.Jsem absolventkou střední zdravotnické školy, obor Všeobecná sestra v Novém Jičíně, a vyšší zdravotnické školy v Praze, obor Diplomovaný nutriční terapeut. Po ukončení studia jsem pracovala v Ústavu dědičných metabolických poruch ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde jsem působila jako zdravotní sestra a nutriční terapeutka. Nyní pracuji v soukromém zdravotnickém zařízení jako zdravotní sestra.

„Protože mě zajímá problematika zdravého životního stylu dětí, jsem ráda, že jsem dostala příležitost spolupracovat jako nutriční terapeutka s Poradenským centrem Výživa dětí, kde mohu využít svoje znalosti v oblasti výživy dětí a zkušenosti práce s dětmi.“

 

Květa Krajíčková, nutriční terapeutka

Květa KrajíčkováJsem absolventkou Střední zdravotnické školy – oboru Dietní sestra a následně ještě specializačního oboru Poruchy výživy a výměny látek. Stále si ale svoje znalosti rozšiřuji prostřednictvím vzdělávacích akcí a samozřejmě také samostudiem.

Ve svém profesním životě jsem působila jako dietní sestra nebo vedoucí stravovacího provozu ve zdravotnických zařízeních či zařízeních sociální péče. Získané zkušenosti nyní využívám jako poradkyně v oblasti zdravé výživy a stravování.

„Projekt Výživa dětí je pro mě zajímavý profesně i osobně, protože jsme sama matkou malé holčičky a dovedu si představit, jak náročné je přesvědčit děťátko, že mrkvička je k večeři doopravdy lepší než čokoládička. Je dobře, že se lidé začínají více starat o to, co vlastně jedí a hledají informace o výživě u odborníků.“

 

Dagmar Hanzlová, nutriční terapeutka

Dagmar HanzlováJsem absolventkou SZŠ, oboru dietní sestra.

Ve svém profesním životě jsem působila jako nutriční terapeut v nemocnici na interním oddělení v Nemocnici Na Slupi (nyní je to Nemocnice sv. Alžběty), později v Léčebně pro dlouhodobě nemocné tamtéž, kde pracuji i v současnosti. Dietologie a výživa vůbec je mé hobby, své znalosti si neustále rozšiřuji a doplňuji prostřednictvím odborných seminářů.

„Jsem velmi ráda, že jsem dostala možnost spolupracovat s projektem Výživa dětí. Oblast výživy je hodně zajímavá a nároky dětského organismu na ní jsou nemalé. Dobrá znalost zásad správného stravování dětí může ušetřit rodičům mnoho pozdějších starostí, a v tomto bych jim byla ráda nápomocná.“

 

Mgr. Ing. Diana Chrpová, nutriční terapeutka

Mgr. Diana ChrpováJsem absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (chemie – matematika). Dále jsem díky zájmu o výživu vystudovala obor Dietní sestra na Střední zdravotnické škole a Vyšší zdravotnické škole v Praze a specializační obor Poruchy výživy a výměny látek v Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně. V červnu 2009 jsem absolvovala obor Chemie a analýza potravin na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze, kde tamtéž pokračuji v doktorském studijním programu.

Mým povoláním je příprava budoucích nutričních asistentů a terapeutů pro jejich profesi. Na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole vyučuji mimo jiné odborné předměty oboru Diplomovaný nutriční terapeut, jako je např. Výživa člověka nebo Léčebná výživa, a jsem také autorkou některých učebních osnov pro tento obor. Zajímám se hlouběji o fyziologii výživy a alternativní výživové směry.

„Pracovat s Poradenským centrem Výživy dětí je pro mě další velká zkušenost a příležitost.“

 

Marcela Fliegelová, nutriční terapeutka

Marcela FliegelováJsem absolventkou Střední zdravotnické školy, oboru Dietní sestra a pomaturitního specializačního oboru Poruchy výživy a výměny látek v Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně.

Již přes dvacet let pracuje jako klinická nutriční terapeutka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Působila na odděleních hematoonkologie, nefrologie a kardiologie. V současné době pracuje na IV. Interní klinice v Nutriční poradně. Nadále se vzdělává, a to nejen ve výživě, ale i v těchto dalších oborech, nyní hlavně v oblasti gastroenterologie.

„Jsem ráda, že mohu již čtvrtým rokem spolupracovat s Poradenským centrem Výživa dětí a radit rodičům prostřednictvím Dotazníků stravovacích zvyklostí.“

 

Jiřina Šatrová, nutriční terapeutka

Jiřina ŠatrováNa Střední zdravotnické škole v Praze jsem vystudovala obor Dietní sestra, při zaměstnání jsem vystudovala také specializační studium Poruchy výživy a výměny látek v Institutu pro další vzdělávání středních zdravotnickým pracovníků (IDVSZP) v Brně.

Mým prvním pracovištěm bylo Interní oddělení Strahov, které spadá pod Všeobecnou fakultní nemocnici a je zaměřené na dialýza a choroby ledvin. Nyní působím jako nutriční terapeutka ve Všeobecné fakultní nemocnici na II. interní klinice, kde spolupracuji s lékaři z oblasti kardiologie a angiologie, jsem též v úzkém kontaktu s Gastroenterologickou klinikou. Dietologie je mým koníčkem, neustále se ve svém oboru vzdělávám, publikuji i přednáším.

„Nyní jsem dostala příležitost spolupracovat s Poradenským centrem Výživa dětí. Jsem ráda, že také mohu svojí znalostí v oboru výživy pomoci dětem a nasměrovat je ke zdravému životnímu stylu a  jídelníčku.“

 

Michala Boukalová Tomešová, DiS., nutriční terapeutka

Na Střední  odborné škole v Praze jsem vystudovala obor chemicko-farmaceutická výroba a poté na Vyšší odborné škole zdravotnické v Praze obor Diplomovaná dietní sestra. Po ukončení studia jsem pracovala rok ve firmě NutriCare s.r.o. jako nutriční specialistka. Po této zkušenosti jsem 4 roky zajišťovala poradenství pro dospělé na Informační lince zdravého životního stylu a v současné době spolupracuji s Poradenským centrem Výživy dětí jako nutriční terapeutka. Své znalosti si nadále rozšiřuji i prostřednictvím odborných konferencí a seminářů.

„Je mi potěšením, že jsem dostala příležitost spolupracovat s Poradenským centrem Výživa dětí, a tím si rozšířit své znalosti v oblasti dětské výživy.“

 

Karolína Jakubková, DiS., nutriční terapeutka

Karolína Jakubková, DiS.Na Střední zdravotnické škole v Praze jsem vystudovala obor Zdravotní laborant, po něm následovalo studium na Střední zdravotnické škole a Vyšší zdravotnické škole v Praze, 5. května v oboru Diplomovaná dietní sestra. Při zaměstnání také dokončila Doplňkové pedagogické studium na Pedagogické faktultě Univerzity Hradec Králové.

Na Vyšší zdravotnické škole a Střední zdravotnické škole v Praze 4 vyučuji odborné předměty a odbornou praxi studentů oborů Nutriční asistent a Nutriční terapeut.

„Vážím si toho, že jsem dostala příležitost spolupracovat s Poradenským centrem Výživa dětí při vyhodnocování dotazníků stravovacích zvyklostí Vašich dětí.“

 

Mgr. Jitka Tomešová, DiS., nutriční terapeutka

Jitka Rusková, DiS.

Jsem absolventka oboru Diplomovaná dietní sestra na SZŠ a VZŠ v Praze (2005), bakalářského studia obor Biologie na Přírodovědecké fakultě University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2011) a magisterského studia Klinické antropologie (biologie člověka) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK) v Praze (2014). V současné době pracuji s dospělými pacienty na I. interní klinice Thomayerovy nemocnice v Praze jako klinická nutriční terapeutka. Zde také vedu odborné praxe studentů nutričních oborů z vyšších i vysokých škol a stážisty z jiných nemocnic a vyučuji na Katedře antropologie a genetiky člověka PřF UK. Spolupracuji také s Občanským sdružením Výživa dětí, Enduraining, s.r.o., Fit Bee a Institutem dietologie a výživy. Jsem autorem řady článků a spoluautorem některých publikací o zdravé výživě a výživě dětí. Nejvíce se angažuji na poli dětské obezitologie, zajímá mě ale také výživa při poruchách příjmu potravy, potravinových alergiích a intolerancích a onkologických pacientů. Věnuji se také dietoterapii obezity u dospělých a sportovní výživě.
„Vždy mě potěší, když mohu rodičům pomoci s jejich dotazy v oblasti zdravé výživy dítěte a přispět tak k tomu, aby mohl vyrůst zase jeden správný človíček. Důmyslné dotazy rodičů mě také stále nutí učit se něčemu novému a vyhledávat stále další a další informace o výživě dětí.“

 

MUDr. Josef Zemánek

MUDr. Josef ZemánekNarodil se v roce 1956 v Táboře. Po maturitě na gymnáziu v Benešově vystudoval Fakultu dětského lékařství univerzity Karlovy v Praze. Nastoupil jako dětský lékař na okrese Benešov.

V roce 1990-1 pracoval jako odborný dětský lékař v NSR. Od roku 1992 má soukromou praxi v Týnci nad Sázavou. Od roku 2003 je lektorem dětského lékařství.

 

 

MUDr. Alexandra Moravcová

Všeobecná faktultní nemocnice – Klinika dětského a dorostového lékařství
Fórum zdravé výživy
Odborné konzultace

 

Eva Chocenská, nutriční terapeutka

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Odborné konzultace