Tento web podporuje

Životní styl českých dětí je nezdravý

Mezinárodní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků, kterou vypracovala Světová zdravotnická organizace, přinesla o českých dětech dosti nelichotivá čísla. V mezinárodním srovnání české děti zaujímají přední příčky v užívání alkoholu, tabáku a marihuany.

Studie WHO (Světová zdravotnická organizace)

  • Tři čtvrtiny českých dětí nesplňují mezinárodní doporučení pro pohybovou aktivitu a nedosahují na doporučených 60 minut pohybové aktivity každý den v týdnu.
  • Nadváhou nebo obezitou trpí přibližně pětina chlapců a desetina dívek.
  • Zkušenosti s kouřením má více než polovina třináctiletých a tři čtvrtiny patnáctiletých Čechů.
  • Mezi roky 2006 a 2010 vzrostl počet dětí, které byly opakovaně opilé, u 15letých chlapců na 46 procent, u děvčat na 40 procent.
  • V patnácti letech snídá pouze 46 procent chlapců a 42 procent dívek.

Zpráva je výsledkem výzkumné kolaborativní studie Světové zdravotnické organizace, do které se Česká republika zapojuje již od roku 1994.

Jejím cílem je zvýšit znalosti a porozumění zdraví a životnímu stylu dětí a mládeže. Mapuje faktory životního stylu u dětí a poskytuje cenná data z oblasti výživy a stravovacích zvyklostí, pohybové aktivity a aktivit ve volném čase, rizikového chování – kouření, alkoholu, drog apod. Posledního ročníku studie realizované v roce 2010 se zúčastnilo cca 230 tisíc dětí ve věku 11 až 15 let, z toho 5 686 respondentů bylo z 94 škol z celé České republiky.

Studie přinesla mimo jiné tato zjištění:

* Životní spokojenost dívek s věkem klesá, u chlapců se nemění.

* Ve skupině 13letých je počet chlapců s nadváhou a obezitou 3× vyšší než ve skupině dívek.

* Tři čtvrtiny dětí nedosahují na minimálně 60 minut pohybové aktivity denně.

* 7 z 10 dětí tráví více než dvě hodiny denně u počítače.

* V 15 letech pravidelně snídá pouze 46 procent chlapců a 42 procent dívek.

* Slazené limonády pije každý den čtvrtina chlapců.

* Uspokojivá míra čištění zubů u chlapců s věkem klesá – nedostatečná je u každého třetího 11letého, v 15 letech již u dvou chlapců z pěti.

* Polovina třináctiletých a tři čtvrtiny patnáctiletých mají zkušenost s tabákem, pravidelnými kuřáky je 18 procent patnáctiletých dětí, přičemž dívky kouří výrazně častěji než chlapci.

* V mezinárodním srovnání naše třináctileté dívky v kouření zaujímají dokonce druhé místo hned za Grónskem.

* V konzumaci alkoholu naši třináctiletí a patnáctiletí zaujímají příčku první.

* Více než pětina chlapců a čtvrtina dívek v 9. třídách základních škol má zkušenost s pohlavním stykem.

* Čtvrtina dívek získala zkušenost s pohlavním stykem do 15 let.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny (16.7.2012)