Tento web podporuje

Z obézních dětí rostou nemocní dospělí

Epidemie obezity u dětí je vážný problém, který vede k nemocem, předčasným úmrtím a mimo jiné i k ekonomickým a sociálním problémům.

Obezita v dětství je rizikový faktor; člověk, který je otylý v dětství, bude pravděpodobně obézní i v dospělosti a může trpět zdravotními problémy, jako jsou cukrovka, kardiovaskulární choroby nebo rakovina. Je třeba, aby se prevence obezity a redukce nadměrné hmotnosti zaměřila na děti.

Dnešní děti mezi 8 a 18 lety tráví hodně času (v průměru 44,5 hodiny týdně) před počítačem, televizí a elektronickými hrami a tyto aktivity mají v jejich týdenním programu „navrch“ nad ostatními činnostmi (kromě spánku); často se věnují několika těmto aktivitám zároveň. Studie odhalily souvislost mezi nárůstem obezity u dětí a vzestupem reklam na nezdravé jídlo. Mnohé děti ve věku do 8 let nechápou, že smyslem reklamy je přesvědčit člověka k nákupu, a reklama cílená na děti je tedy přirozeně velmi účinná. Děti mají neuvěřitelnou schopnost zopakovat cokoli, co slyšely v reklamě. Pokud opakovaně slyší, že některý výrobek je „ten pravý“, požadují po rodičích, aby ho koupili, a jejich prosby ovlivňují to, co rodina kupuje. Podle odborníků je nejlepší cestou, jak předcházet obezitě u dětí, podpora fyzické aktivity a také zdravého stravování (konzumace ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků). Školy by měly více využívat možností pro pobyt venku – v přírodě nebo na hřištích.

Publikovano v Informatorium 3-8, 9.6.2010