Tento web podporuje

Výživa batolat v Čechách aneb Strasti a slasti českých miminek

Průzkum zaměřený na stravovací zvyklosti dětí ve věku 0 – 3 roky, který v průběhu května až července 2010 realizovalo Poradenské centrum Výživa dětí, ukázal, že i přes velkou snahu rodičů má alespoň v některém ohledu prakticky každé dítě nevyhovující stravu. Bohužel se to týká už i těch nejmenších dětí. Nesprávný jídelníček má až 95 % českých batolat. Přestože sestavení správného jídelníčku skutečně nemusí být věda, není vhodné jej ani bagatelizovat. V batolecím věku totiž dochází k prudkému růstu a vývoji dětského organismu, proto je dostatečný (ale nikoliv nadměrný) přísun všech živin zásadní pro zdraví dítěte. Pokud se kvalita jídelníčku podceňuje, mohou se objevit více či méně zjevné zdravotní komplikace. Z průzkumu vyplynulo, že rodiče se o výživu svých dětí zajímají    a aktivně se snaží hledat informace. Smutným faktem je, že se doporučení z různých zdrojů rozcházejí a často nejsou tvrzení odborně podložená. Proto Poradenské centrum Výživa dětí oslovilo některé výrobce kojenecké výživy s žádostí o vytvoření spolehlivého nástroje, který by tento problém pomohl vyřešit. Výsledkem je internetová aplikace „Hami jídelníček“ (http://www.klub-maminek.cz/diets), volně dostupná všem rodičům. Garantem tohoto nového nástroje je Poradenské centrum Výživa dětí. Díky tomuto nástroji se rodiče jednoduše zorientují v problematice výživy jejich děťátka.

 

„Výsledky průzkumu byly celkově velmi nepříznivé. Můžeme z nich například vyčíst, že velice problematická byla konzumace sladkostí, které se pravidelně vyskytují v jídelníčcích 50 % dětí do jednoho roku věku, přestože by se tam měly objevovat zcela výjimečně nebo raději vůbec. Energetickou hodnotu jídelníčku         v nejvyšší věkové kategorii (19 měsíců a více) překračovalo téměř 59 % dětí“ vysvětlujenutriční terapeutka Hana Knížková z Poradenského centra Výživa dětí. „Sladkosti však zdaleka nebyly jediným problémem“, dodává Knížková.

 

K zajištění plnohodnotné a vyvážené stravy batolat je nutné znát a umět aplikovat základní zásady zdravé výživy. Nemá ale smysl přehnaně vážit, odměřovat a počítat na základě tabulkových doporučení. Základem je důvěra a otevřená komunikace s pediatrem a jeden, případně několik málo dalších ověřených zdrojů odborných informací. Vždy je nutné veškeré získané informace rozumně aplikovat v souladu s individuálními potřebami konkrétního dítěte. Pokud se kvalita jídelníčku podceňuje, mohou se objevit více či méně zjevné zdravotní komplikace, jako jsou např. neprospívání, chronická zácpa či průjem, diagnózy spojené se zvýšeným rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění v pozdějším věku a mnohá další. Velmi diskutovaným tématem jsou v této souvislosti potravinové alergie. V tomto směru nemusí mít rodiče batolat žádné obavy při zavádění nových potravin do jídelníčku svých dětí v období kolem 5. měsíce věku. Obavy, které panovaly dříve, se ukázaly jako bezpředmětné. „Neexistují žádné důkazy, že by oddalování konzumace jakýchkoliv potravin po 4. – 6. měsíci života snižovalo výskyt alergických onemocnění. Naopak, někteří odborníci se kloní spíše k tomu, že zavádění příkrmů různého druhu kolem půl roku věku paralelně s kojením dokonce pomáhá rozvoji potravinových alergií zabránit “ říká prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

 

Závažné nedostatky v jídelníčku našich nejmenších nejsou  většinou způsobeny malým zájmem či nedostatečnou informovaností rodičů. Naopak – informací je víc, než je zdrávo. Rodiče v nepřehledném moři různých zdrojů tápou a jsou zmateni často protichůdnými doporučeními. Výsledkem jsou chyby, které mohou mít dalekosáhlé důsledky, především v podobě zdravotních komplikací, či celkového nepříznivého vývoje dítěte. „Díky Hami jídelníčku teď mají svědomití rodiče spolehlivý nástroj, který je bude provázet výživou jejich miminka. Nebudou tak na tento složitý a velmi důležitý úkol sami. I přesto je samozřejmě především na nich, jaké stravovací návyky svému děťátku utvoří a jaký základ tak položí jeho dalšímu zdravotnímu stavu. Přestože na zdraví každého jedince má vliv spousta faktorů, zdravý životní styl, jehož základem je kvalitní strava, mezi nimi hraje klíčovou roli,“ uvedla Hana Knížková.

 

Tiskové materiály v plném znění jsou ke stažení na: http://www.vyzivadeti.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/vyziva-batolat-v-cechach-aneb-strasti-a-slasti-ceskych-miminek-1462011/