Tento web podporuje

V odpadu končí třetina světové produkce potravin, v EU je to dokonce až polovina!

Zaujalo nás:

Až 50 procent zdravých a poživatelných potravin vyhodí Evropané ročně do odpadu.

Vyplývá to z první studie, kterou pod názvem „Důsledky potravinového odpadu: Vliv na přírodní zdroje“ vydala v září OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Studie analyzuje dopady potravinového odpadu na životní prostředí, zejména pokud jde o podnebí, vodní a půdní zdroje a biodiverzitu.

,,Tato zpráva Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) je dalším potvrzením negativního vývoje a nepřímo navazuje na již zveřejněné údaje o plýtvání potravin v EU. Jedná se tedy o celosvětový problém. V současné době, kdy EU dokončuje reformu společné zemědělské politiky, by bylo vhodné do této politiky také zapracovat konkrétní opatření směřující k zamezení plýtvání potravinami,“ doporučuje Robert Dušek, člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu.

Podle zveřejněných celosvětových údajů znehodnocení potravin, které se odhaduje na 1,3 miliardy tun ročně, vede totiž nejen k velkým hospodářským ztrátám, ale také vyvíjí silný tlak na přírodní zdroje. Celkový objem spotřebované vody na výrobu těchto potravin, které skončí v odpadu, je srovnatelné s ročním tokem řeky Volhy a je zdrojem 3,3 miliard tun emisí skleníkových plynů v atmosféře. Tímto způsobem se odhadem promrhá cca 750 miliard dolarů.

Pro připomenutí, v samotné EU žije 79 milionů osob pod hranicí chudoby a ve světě nalezneme 925 milionů osob ohrožených podvýživou.

Více informací na oficiálních stránkách Organizace OSN pro výživu a zemědělství ZDE.

Zdroj: parlamentnilisty.cz , 30.9.2013

 

Dokumenty ke stažení