Tento web podporuje

Studenti proti obezitě

Zajímavý projekt středoškoláků z Vyšší odborné školy a Střední školy zdravotnické nazvaný What´s in it? přiměl studenty zamyslet se nad svým životním stylem.

Ve spolupráci s dalšími čtyřmi školami z Itálie, Francie a Finska se pustili do zpracovávání materiálů, které upozorňují na obrovský nešvar obyvatel Evropské unie, kterým je obezita.

V posledních letech byl u obyvatel Unie zaznamenán vysoký nárůst obezity, naši republiku nevyjímaje. V Evropské unii žije minimálně 200 milionů dospělých, kteří trpí nadváhou a obezitou. A těchto lidí stále přibývá, což přináší nepříjemné důsledky pro veřejné zdraví a také vysoké náklady na zdravotní péči,“ uvedla učitelka odborných předmětů z hradecké zdravotnické školy Milena Marešová.

Mezinárodní projekt zaměřený na výživu a stravovací návyky si vytyčil hned několik cílů, které postupně studenti naplňují. „Prvním je vyhledávání a získávání informací o zdravé výživě a zdravém životním stylu, druhým upozornění žáků na negativní vliv nesprávné skladby jejich jídelníčku, třetím účast studentů na projektových schůzkách v partnerských zemích, čtvrtým cílem je poznávání kultur a zvyklostí a nakonec i prohloubení angličtiny jako společného jazyka,“ upřesnila koordinátorka projektu Jaroslava Veselková.

Prozatím studenti absolvovali dvě schůzky. Jednu v italské Bielle a druhou ve finské Kokkole. Třetí se odehraje počátkem května na domácí půdě. Středoškoláci chtějí svým kolegům představit výrobu piva a nastínit důsledky spojené s jeho nadměrnýmpitím. Projekt je financovaný z grantu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a probíhat bude až do června 2011.

Publikováno v Hradeckém deníku, 29.4.2010