Tento web podporuje

Sportujeme v každém věku

Podle průzkumu Poradenského centra Výživa dětí z roku 2006 necvičí kromě povinných hodin tělesné výchovy 50 % žáků sedmých tříd a dokonce 62 % třeťáků. Zkušenosti tělocvikářů navíc potvrzují, že řadu dětí omlouvají rodiče i z hodin tělesné výchovy – nikoli z vážných zdravotních důvodů, ale proto, aby se děti kvůli své „nemotornosti“ nezesměšňovaly před svými spolužáky. Pro zdraví dětí je přitom velmi důležitá rovnováha mezi energetickým příjmem a výdejem. Pozornost je nutné věnovat jak správnému jídelníčku, tak přiměřenému pohybu.

Přečtěte si více o tom, jak často by se měly děti věnovat pohybovým aktivitám a jaké sporty jsou pro ně vhodné a jaké jsou rozdíly v jídelníčku malého sportovce