Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP zahájila informační kampaň

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP zahájila informační kampaň zaměřenou na snížení nadměrné konzumace nasycených mastných kyselin. Materiály ke kampani určené odborníkům i laické veřejnosti jsou k dispozici na www.nasyceneskodi.cz