Tento web podporuje

Přijímací řízení do základní školy Cesta k úspěchu

PRAHA, 16. srpna 2007 – Poslední šanci přihlásit své děti ke studiu na soukromé škole Cesta k úspěchu mají rodiče nadaných dětí dne 28. 8. 2007, kdy proběhne třetí kolo výběrového řízení. Na jeho základě se bude rozhodovat o přijetí ke studiu v první základní škole pro nadané děti v České republice.

„Škola bude od 3. září 2007 vzdělávat nadané dívky a chlapce na základě jejich individuálních schopností a dovedností,“ říká Dr. Ing. Stanislav Svoboda, předseda sdružení Školy dětem, která je provozovatelem školy.

Cílem školy pro nadané Cesta k úspěchu v Praze je adekvátní péče o nadané děti na základě podrobné znalosti jejich charakteristik.

„Pro žáky a žákyně jsou připraveny dvě třídy. V každé třídě bude maximálně 16 žáků. Cílem výuky je poskytnout dětem maximální množství podnětů, které budou podporovat nejen jejich nadání, ale zároveň budou děti vést ke spolupráci v rámci malé skupiny spolužáků. Spolupráce bude podstatná také ve vztahu k rodičům, psychologům, spec. pedagogům, ale i ostatním odborníkům, kteří budou participovat na vzdělání jednotlivců. Pevně věříme, že takto vytvořená komunita obohatí všechny zúčastněné“, sdělila dnes ředitelka školy, Mgr. Lenka Maštalířová

Občanské sdružení Škola dětem vzniklo v srpnu roku 2003 z iniciativy rodičů, psychologů a pedagogických odborníků s cílem vybudovat základní školu pro nadané děti. Po více než tříletém úsilí byla škola s názvem “Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze“ zařazena do rejstříku škol České republiky dne 17. října 2006. Škola bude vzdělávat intelektově nadané děti, jejichž mimořádné schopnosti umožňují dosahovat výkonů nad rámec běžného průměru populace. V zahraničí jsou charakteristické rysy těchto dětí velmi intenzivně zkoumány a popsány. Česká republika však ve výzkumu a péči o nadané výrazně zaostává. Z toho důvodu existuje mnoho pověr a dezinformací, které pohled na nadané zkreslují.

„V zájmu respektování specifických vzdělávacích potřeb nadaných dětí a jejich co nejlepšího intelektového a osobnostního rozvoje bude škola „Cesta k úspěchu“ využívat nejnovějších poznatků z oblasti péče o nadané. Jak ukázala světová konference o nadaných (World Council for Gifted and Talented Children), která se konala 5.-10.8.2007 v anglickém Warwicku, problematika nadání a nadaných dětí je v mnoha zemích světa velmi detailně zpracovaná a jsou v nich dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním a výchovou těchto dětí“, oznámila PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání.

Třetí kolo přijímacího řízení proběhne dne 28. 8. od 9:00 do 12:00 hodin v budově školy Cesta k úspěchu v Praze, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 (vchod z ulice Skupova). K testování je nutné se přihlásit na e-mailové adrese skola@skoladetem.cz nebo na telefonním čísle: 602 450 472 (Mgr. Lenka Maštalířová, ředitelka školy). Více informací na www.skoladetem.cz.