Tento web podporuje

„Prevence a včasný záchyt dětské obezity“ pilotní projekt na základních školách

Začátkem školního roku 2014/2015 odstartuje pilotní projekt „Prevence a včasný záchyt dětské obezity“, který realizuje Centrum prevence o.s., podporuje Poradenské centrum Výživa dětí a financuje Všeobecná zdravotní pojišťovna.

V rámci tohoto projektu proběhne roadshow ve vybraných základních školách v Praze, kde se bude hravou a zábavnou formou informovat a zároveň vzdělávat děti o obezitě, jejích rizicích, o důležitosti dodržování správného životního stylu (trávení volného času aktivním pohybem, dodržování správného stravování a výběru vhodného a zdravého jídelníčku). Součástí projektu bude měření přístrojem InBody a dotazníkový průzkum.

Cíle projektu

Cílem projektu je oslovit tímto způsobem celkem 5000 žáků prvního i druhého stupně základních škol, zároveň i rodiče dětí a pedagogy. Upozornit na problematiku dětské obezity, zvýšit informovanost zejména v oblasti prevence obezity a seznámit s možnými řešením dětské obezity. Cílem je i zjištění tělesných parametrů celkem u 3 000 dětí, poskytujících data o stavu žáků základních škol a přinést aktuální reálná čísla o stavu obezity či náchylnosti k ní mezi nimi.

Pilíře projektu

  • Průzkum na školách:

Děti budou vyplňovat „zdravý dotazník“ za účelem zmapování situace týkající se životního stylu dětí. Informace budou vyhodnoceny a dále prezentovány.

  • Edukace dětí – přednášky:

Odborník na výživu dětí seznámí žáky s problematikou obezity, poskytne jim rady na zdravé svačiny a výživová doporučení. Odborník na pohyb bude děti informovat o důležitosti trávení volného času aktivním pohybem, dá jim tipy na volnočasové aktivity a doporučí správný pohyb.

  • Měření dětí přístrojem InBody:

Přístroj dítěti změří složení těla (obsah vody, tuku a svalové hmoty, tělesné propozice aj.), diagnostikuje případnou obezitu (BMI, procento tuku v těle, poměr pasu a boků) a vytvoří růstový diagram (srovnání výšky a váhy s vrstevníky).

Měření bude probíhat naprosto diskrétně. Bude trvat 30 sekund a po měření dostane dítě do ruky unikátní číselný kód a heslo, se kterým se následně doma v soukromí spolu se svými rodiči přihlásí do webové aplikace Centra prevence, kde se dozví více informací,  najdou odkazy na odborníky z řad sdružení Výživy dětí o.s. pro případnou následnou individuální konzultaci.

  • Distribuce edukačních materiálů:

Na konci akce dostanou děti nejen informační materiál „Základy zdravého životního stylu českého školáka“, určenou nejen žákům, ale i jejich rodičům, ale také zdravý dárek.