Tento web podporuje

Otevřený dopis ministerstvům

Otevřený dopis ministerstvům

Připojili jsme se k předním odborným společnostem a podpořili otevřený dopis ministrům školství a zdravotnictví. Dokument připravila Společnost pro výživu a týká se problematiky školního stravování.

 

Otevřený dopis odborníků na výživu dětí ke kampani proti školnímu stravování

Vážený pane ministře, 

média jsou v poslední době zahlcena zkreslenými a nepravdivými informacemi, jež se týkají školního stravování. My, zástupci odborné veřejnosti, jsme znepokojeni touto situací, která poškozuje význam a jedinečnost systému školního stravování v naší republice. Systém školního stravování se vyvíjel po dobu 50-ti let a na jeho vývoji se zásadním způsobem vždy podíleli odborníci (v roce 1963 vyšla první vyhláška, která upravovala nutriční potřebu výživy školních dětí podle věku, v pozdějších úpravách až do současnosti průměrnou měsíční spotřebu vybraných potravin na strávníka a den v gramech, tzv. spotřební koš).

V příloze tohoto otevřeného dopisu specifikujeme dezinformace a polopravdy, kterými je veřejnost zahrnována a proti kterým je třeba se zásadním způsobem postavit, neboť mohou ohrozit nejen kontinuitu vývoje školního stravování, ale dokonce i opodstatnění jeho další existence.

Vážený pane ministře, žádáme Vás, abyste při svých rozhodování dopřál sluchu nejenom iniciativám propagujícím různé alternativní způsoby stravování, ale také nám, zástupcům odborné veřejnosti, kteří se o školní stravování staráme dlouhodobě a systematicky.  Naše postoje nejsou populistické a mají oporu ve výzkumu, vědě a legislativě. Dobře víme, že za systémová rozhodnutí mají zodpovědnost zvolení zástupci naší společnosti, je však důležité, aby se při svém rozhodování opírali o kompetentní stanoviska odborníků.

Zvýšený výskyt obezity v dětské populaci (není pravdou tvrzení iniciativy Skutečně zdravá škola, že jsme na druhém místě v Evropě) není zapříčiněn špatným školním stravováním, ale mnoha jinými faktory. Patří mezi ně hlavně nedostatek pohybu, vysoký příjem energie, zejména pak nahrazování pravidelného stravování energeticky bohatými potravinami a nápoji bez přínosu vhodných živin. Tento problém se netýká školního stravování, které naopak nabízí dětem vyváženou, plnohodnotnou stravu, chránící je před nebezpečím alimentárních onemocnění. Chtěli bychom Vás upozornit, že mnohé názory iniciativ, které ve svých prohlášeních akceptujete, jsou v přímém rozporu nejen s našimi názory, ale také např. s projektem MŠMT „Pokusné ověřování změn v pohybovém a výživovém režimu žáků 1. stupně ZŠ“, který Vy sám podporujete.

V Praze dne 10.3.2014 

MUDr. P. Tláskal, CSc.
předseda Společnosti pro výživu

Za odbornou veřejnost: 

Centrum podpory veřejného zdraví, Státní zdravotní ústav Praha, MUDr.M.Nejedlá
Fórum prevence dětské výživy a obezity, předsedkyně RNDr.H. Zamrazilová, Ph.D.
Fórum zdravé výživy, MUDr. J.Piťha, CSc.
Katedra výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta MU Brno, PhDr. Mgr. L. Mužíková, Ph.D.
Pracovní sekce pro dětskou výživu v rámci Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, předsedkyně MUDr. Alena Šebková, MUDr. Bohuslav Procházka
Sekce pediatrické obezitologie, Česká obezitologická společnost, předsedkyně sekce MUDr. J. Kytnarová
Sekce školního stravování při SPV Bc. A. Strosserová, prof. Ing. J. Dostálová, CSc.
STOB, předsedkyně PhDr.I.Málková  a Mgr.J.Divoká
Vím, co jím a piju o.p.s., ředitelka společnosti, Ing.L.Gonzálezová
VOŠZ a SZŠ 5.května Praha, ředitelka PhDr. M. Janáková, Ph.D.
Výživa dětí o.s., MUDr.A.Moravcová

 

Celý dopis včetně příloh naleznete ZDE.

 

Dopis byl adresován PhDr. M. Chládkovi MBA,
ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR

a na vědomí: 

MUDr. S. Němečkovi MBA, ministrovi zdravotnictví ČR
Ing. M. Jurečkovi, ministrovi zemědělství ČR