Tento web podporuje

Nově také poradenství pro děti do 3 let

Poradenské centrum Výživa dětí, doposud zaměřené na profesionální nutriční poradenství pro děti ve věku 3 – 18 let, se od února 2013 nově zaměřuje i na poradenství pro děti do 3 let věku, resp. na kojence a batolata ve věku 6 – 36 měsíců. Stejně jako u větších dětí, i rodičům těch menších jsou připraveny poradit zdarma telefonicky, v on-line poradně na www.vyzivadeti.cz nebo při osobní návštěvě v ambulantní poradně v prostorách Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 specializované nutriční terapeutky. Nově tak odborníci budou radit maminkám i s přechodem z kojení na náhradní mléčnou výživu, s problémy se zaváděním prvních příkrmů a jak co nejlépe pokrýt potřeby na nutriční složení výživy v období rychlého růstu a vývoje batolat. 

 

„K rozšíření našich služeb jsme se rozhodli na základě stále vzrůstající poptávky. Mnohem častěji jsme v poslední době totiž museli odmítat rodiče dětí do 3 let věku, kteří se na nás obraceli, proto jsme hledali cesty, jak naše služby zpřístupnit i jim“,“ uvedlprim. MUDr. Pavel Frühauf z Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN v Praze a člen Občanského sdružení Výživa dětí, které Poradenské centrum provozuje. Poradenské centrum funguje úspěšně již 6. rokem a za dobu své existence zodpověděli jeho pracovníci přibližně 5800 dotazů na telefonní infolince, 4900 dotazů v internetové poradně a provedli 1300 konzultací v ambulantní poradně. Mezi nejčastěji řešené problematiky ze strany rodičů dosud patří nadváha a obezita dětí, odmítání některých druhů potravin, nedostatečný příjem potravy bez jiné zdravotní příčiny a mnohá další.

 

Jedinečnost poradenství Poradenského centra Výživa dětí spočívá především v odborné kvalifikaci  nutričních terapeutů, se kterými se rodiče a jejich děti dostanou do kontaktu. Odborné zázemí jim poskytují ostatní členové sdružení, především z řad pediatrů, kteří jsou k dispozici pro konzultace a výměnu zkušeností. „Velmi často jsou rodiče zmateni z obrovského množství různých poradců v oblasti zdravého životního stylu, od výživy po sport. Zavádějící je také terminologie, která se v tomto oboru používá, vysvětluje MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Občanského sdružení Výživa dětí a upřesňuje: „Zatímco výživovým poradcem, konzultantem či nutričním specialistou může být každý, kdo má subjektivně pocit, že dané problematické rozumí a nemusí k tomu mít patřičné vzdělání ani zkušenosti, nutriční terapeut je zdravotník v pravém slova smyslu – s ukončeným příslušným vzděláním a povinným celoživotním vzděláváním“. Nezanedbatelný rozdíl je také v tom, že nutriční terapeuté nesou za svou činnost plnou zodpovědnost jako každý jiný zdravotník, zatímco výživoví poradci poskytují klientům rady, ale následky jejich naplňování nesou už v plné míře klienti sami.  

 

Poradenství je dětem a jejich rodičům poskytováno zcela zdarma, objednávat se je možné jak s doporučením lékaře, tak i bez něj. Pro všechny děti a jejich rodiče jsou na internetové adrese www.vyzivadeti.cz k dispozici veškeré potřebné informace.