Tento web podporuje

Letní tábory s Klubem PPP

Hlavním cílem činnosti Klubu PPP (= poruchy příjmu potravy) je snaha pozitivně ovlivnit vlastní zdravotní stav dětí a mládeže jak formou poradenské a praktické činnosti, tak organizováním volno časových aktivit, informovaností o metabolických poruchách, možnostech jejich léčby, spoluprací s rodiči.

Souběžnou činností Klubu je přednášková a osvětová činnost. Pravidelně pořádá přednášky, besedy, kurzy zdravé výživy a zdravého vaření, kurzy snižování váhy, organizuje volnočasové aktivity pro děti trpící nadváhou, obezitou a poruchami příjmu potravy, realizuje letní edukační tábory.

Jedná se o tábory se sportovní náplní, které integrují děti zdravotně znevýhodněné se zdravými. Pořadatelé táborů zapojují do táborových aktivit co nejvíce dětí včetně zdravotně znevýhodněných, a dávají tak všem dětem možnost absolvovat celý pobyt a všechny aktivity společně.

Klub PPP je otevřen opravdu všem dětem. Nejčastěji se jedná o děti s

 • alergickým onemocněním (sezónní pylová alergie, astma bronchiale, ekzém),
 • častým onemocněním horních cest dýchacích,
 • poruchou imunity,
 • celiakií (bezlepková dieta),
 • poruchou metabolismu tuků (vysoký cholesterol),
 • fenylketonurií (po podrobné konzultaci s rodiči – máme i odborně proškolené vedoucí),
 • diabetem (po podrobné konzultaci s rodiči),
 • vadami zraku,
 • drobným tělesným postižením,
 • drobnými neurologickými vadami,
 • děti léčené růstovým hormonem.

I v letošním roce pořádá Klub PPP tyto dětské tábory hned v několika turnusech. Více informací ke stažení nebo nawww.cestakezdravi.cz.

Pro rok 2010 získal Klub PPP podporu NADACE O2MZ ČR a MŠMT ČR a NFA (projekt Zdravá 5).