Tento web podporuje

Kojení prevencí syndromu náhlého úmrtí?

Podle nových zjištění amerických vědců z University of Virginia  má kojení zásadní význam rovněž při prevenci syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS) – v případě plně kojených dětí může snížit jeho riziko až o 73%.

 

V červnu 2011 byla v časopisu Pediatrics publikována meta-analýza vědců z University of Virginia  pod vedením prof. Dr. Ferna R. Haucka věnovaná souvislosti mezi kojením a syndromem náhlého úmrtí dítěte (Sudden Infant Death Syndrome / SIDS). Autoři na základě 18 relevantních studií dospěli k závěru, že kojení má velký ochranný vliv proti SIDS. Poté, co vědci vzali v úvahu vedlejší faktory jako socioekonomický statut, kouření a polohu dítěte při spánku, byl u částečně kojených dětí zaznamenán pokles rizika SIDS o 45% a u plně kojených dětí o 73%. U dětí, které nebyly kojeny, bylo riziko SIDS 4krát vyšší ve srovnání s dětmi plně kojenými.

 

Podle autorů je možným vysvětlením, že kojené děti trpí méně často průjmy a infekcemi horních a dolních cest dýchacích, naopak děti, které na tyto nemoci trpí, jsou také náchylnější k SIDS. Podařilo se rovněž prokázat, že děti zemřelé na SIDS trpěly v posledních dnech života často nevýznamnými infekčními potížemi, které samy o sobě nemohly úmrtí vyvolat. Vztah mezi kojením a SIDS ještě není  zcela objasněn, dále se zkoumá především vliv doby kojení.  Kojení až dosud většinou nefigurovalo mezi opatřeními oficiálně doporučenými k prevenci SIDS (viz např. stanovisko Akademie amerických pediatrů z r. 2005), nyní autoři studie doporučují jeho zařazení.

 

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje výlučné kojení dětí do 6 měsíců věku a do 2 let či déle kojit s příkrmy. Zveřejněná studie poskytuje podle  MUDr. Mydlilové z Národního laktačního centra – Laktační ligy další důvod k tomu, aby ženy kojily své děti. „Větší podpora kojení a nevystavování dětí pasivnímu kouření je také cestou, jak snížit počty dětí zemřelých na SIDS. Podpora kojení by měla být jednou z priorit naší společnosti, protože veřejné zdraví začíná kojením.“, uvádí  k tématu MUDr. Mydlilová  Podle významné české odbornice dospěl k podobnému závěr I výzkum americké vládní Agentury pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (Agency for Healthcare Research and Quality’s) z r. 2009, který rovněž prokázal, že jakékoliv kojení souvisí s nižším rizikem SIDS .

 

Na SIDS ročně v USA umírá 2300 dětí do jednoho roku, v České republice je to v průměru 6 až 10 dětí na 100 tisíc narozených, tedy asi dvacet dětí ročně. SIDS je v mnoha zemích včetně ČR stále hlavní příčinou úmrtí novorozených dětí ve věku od 1 týdne do 1 roku ( tj. po vyloučení poporodních komplikací.) Přesto se počet dětí zemřelých na SIDS podařilo v posledních letech výrazně snížit. Hlavní příčinou jsou osvětové kampaně na podporu správné polohy dětí při spánku (na zádech). Ke snížení rizika SIDS autoři studie rovněž doporučují sdílet s dětmi pokoje, ale ne lůžka. To má usnadnit kojení dítěte, ale zabránit jeho přehřátí či zadušení. Podle Mudr. Mydlilové však na tuto otázku zatím nepanuje jednoznačný názor a za určitých podmínek (matka nekuřačka, nepije alkohol, neužívá drogy, užívá pevná prostěradla a lůžko) se spaní s kojencem připouští.

 

Odkaz na plný text studie zveřejněné 13.06.2011 v Pediatrics:

http://pediatrics.aappublications.org/content/128/1/103.full?sid=0c0f33e9-a4f6-4e01-88c9-e19d6bb43e13

 

Kontakt:

Národní laktační centrum/ Laktační liga

Areál FTN Krč-Vídeňská 800, 14700 Praha 4

Email:laktacniliga@seznam.cz
MUDr. Anna Mydlilová

email: Anna.Mydlilova@ftn.cz

 

ZDROJ: www.csrgate.cz