Tento web podporuje

Je společná večeře pro dítě opravdu tak důležitá?

Studie skotské doktorky Skafida se zabývala problematikou společného stolování dětí s jejich rodiči. Výzkum probíhal formou rozhovorů s matkami dětí ve věku pěti let.

Výsledky ukázaly, že 99 % dětí jí pouze jedno hlavní jídlo. Tři čtvrtiny z nich se stravují v pravidelnou dobu s jedním nebo oběma rodiči. Zhruba 71 % dětí má stejné jídlo jako jejich rodiče.

Nevelkým překvapením byl rozdíl mezi kvalitou potravin v rodinách s různým sociálním postavením. Dále měly zdravější jídelníček dívky, prvorozené děti, děti matek s vyšším vzděláním a děti z domácností se dvěma rodiči.

Rozbor úplnosti jídla však naznačil, že děti, které nejedly úplné hlavní jídlo, ale spíše jedly malá množství potravin během dne – křupky, ovoce nebo sladkosti – měly významně horší jídelníček.

 

Společné jídlo s rodiči nemělo ve vztahu ke kvalitě jídelníčku dítěte významnou předpovídající hodnotu. Naproti tomu rozdíly v typu potravin kvalitu jídelníčku ovlivňovaly: čím častěji dítě jedlo stejné potraviny jako jeho rodiče, tím lepší byla kvalita jídelníčku, nestačí tedy pouhá přítomnost rodičů u jídla.

Celkově výše uvedená zjištění ukazují, že jídelní zvyklosti se vyvíjejí během prvních let života dětí v rodinách. Opět se proto potvrzuje, že rodiče hrají při ovlivňování chování dětí ve spojení s jídelníčkem rozhodující úlohu.

 

Zdroj: http://www.eufic.org/page/en/show/latest-science-news/page/LS/fftid/The_positive_influence_of_family_meals_on_childrens_food_choice/