Tento web podporuje

Jak svačí děti v Čechách a na Slovensku?

Složení školních svačin se věnoval průzkum Tajemství školních svačin, který proběhl v říjnu roku 2006 v České republice za podpory značky Rama, odborné garance Fóra zdravé výživy, Poradenského centra Výživa dětí a České kardiologické společnosti. Průzkum se zabýval zejména tím, jak často a hlavně co děti snídají a svačí i jak vypadají stravovací zvyklosti celé rodiny. O rok později, v průběhu listopadu 2007 až ledna 2008, se stejný průzkum konal i na Slovensku pod názvem Desiatové hliadky.

V České republice se průzkumu zúčastnilo 326 žáků sedmých tříd ze čtrnácti základních škol, z každého kraje jedna. Na Slovensku se zapojilo celkem 32 základních škol ze všech krajů, celkem 773 žáků sedmých tříd. Z výsledků průzkumu vyplynuly zajímavé rozdíly mezi stravovacími návyky českých a slovenských dětí.

Strava žáků ve věku 13 let by měla být rozložena do 5-6 denních dávek, realita tomu bohužel neodpovídá. Celých 37 % žáků z ČR a 40 % slovenských žáků denně sní pouze tři nebo dokonce méně jídel! Více než polovina – 58 % českých a 55 % slovenských – školáků před odchodem do školy buď nesnídá vůbec, nebo jen někdy. Přitom by snídaně měla tvořit 20-25 % celkového denního příjmu energie. Ani výskyt svačin není nijak povzbudivý, 17 % českých žáků a 14 % žáků ze SR nesvačí vůbec nebo má svačinu pouze občas. Pokud mají školáci svačinu, připravují ji 64 % českých a 76 % slovenských žáků rodiče nebo někdo z rodiny. Ostatní děti si svačinu chystají samy nebo si ji kupují ve školních bufetech a automatech. Žáci sami přiznávají, že se při koupi potravin nechávají významně ovlivnit reklamou (56 % žáků z ČR a 51 % žáků na Slovensku). Třikrát týdně nebo i častěji mělo 41 % českých a 49 % slovenských žáků ke svačině sladkosti, na druhou stranu měla pouhá polovina respondentů ovoce nebo zeleninu!

Nedílnou součástí jídelníčku dítěte by měl být i školní oběd. Pravidelně však ve školní jídelně obědvají pouze 3/5 žáků z ČR a polovina ze SR. Na vrcholu žebříčku nejoblíbenějších jídel se v ČR umístil řízek (14 %) oproti pizze, která zvítězila na Slovensku (27 %).

Součástí průzkumu byly také dotazy na sportovní aktivity dětí. V tomto bodě se odpovědi školáků z obou zemí lišily asi nejvíce. Sportu věnovalo jen minimum času, tj. pouze povinné 2 hodiny ve škole týdně i méně, 29 % českých a 53 % slovenských školáků. To však také neodpovídá doporučované cca jedné hodině denně. Navíc stále velké množství dětí preferuje potraviny s vysokou kalorickou hodnotou, což může být při nevyvážení dostatkem pohybu jednou z příčin růstu tělesné hmotnosti.

Přečtěte si, jak by měla svačina školáků správně vypadat.