Tento web podporuje

Jak jedí české děti

České děti konzumují asi o 10 g bílkovin denně více, než doporučují odborníci, mladší děti mají ve stravě také výrazně více sacharidů, což může později vést k problémům s nadváhou či dokonce obezitou Konzumace tuků sice množstvím odpovídá doporučení odborníků, problematické jsou však jejich nekvalitní zdroje – uzeniny, paštiky či sušenky apod. Téměř polovina dětí má také často nepravidelný stravovací režim a pětina dětí si dopřává poslední jídlo až po 21. hodině večerní. Tyto výsledky vyplynuly z rozsáhlého celorepublilového průzkumu „Jak jedí české děti“, který proběhl v květnu letošního roku pod patronací Poradenského centra Výživa dětí.

„Ve vyhodnocovaných jídelníčcích se objevilo mnoho extrémních hodnot, zejména co se týče množství zkonzumované energie.Nejvyšší energetický příjem dosáhl hodnoty 25 182 kJ, což mnohonásobně překračuje doporučení odborníků, nejnižší zjištěný příjem byl více než 100x nižší“, říká odborná garantka projektu MUDr. Alexandra Moravcová z Kliniky dětského a dorostového lékařství pražské Všeobecné faktulní nemocnice.Dětem ve školním věku přitom jakékoli extrémy škodí. Probíhá u nich razantní tělesný růst a také pohlavní zrání, a proto nedostatečný příjem energie může jejich vývoj zbrzdit a navíc negativně ovlivnit imunitu. Nadměrný příjem energie si organizmus zase ukládá do zásoby – o následcích a rizicích nadváhy a obezity se hovoří stále. „Obézní děti jsou náchylnější k respiračním chorobám, mohou mít vyšší krevní tlak, mají často kloubní obtíže, v budoucnu jsou více ohroženy rozvojem kardiovaskulárních onemocnění, diabetem II.typu a řadou dalších zdravotních komplikací.

Více než 500 dětí ve věku 9 a 13 let vyplňovalo po dobu pěti dnů (čtvrtek až pondělí) dotazníky týkající se nejen výživy, ale také pitného režimu a sportovních aktivit. V rámci svých denních jídelníčků uváděly děti informace o množství zkonzumovaných potravin a o svém stravovacím režimu – v jakou denní dobu jedí a jaké dělají pauzy mezi jednotlivými jídly. Vyplněné jídelníčky byly poté zadány do programu e-kalkulačka (www.e-kalkulacka.cz), pomocí kterého bylo zjištěno zastoupení jednotlivých živin (cukrů, tuků, bílkovin) a energie. Výsledky průzkumu vyhodnotili odborníci na dětskou výživu – dětská obezitoložka a nutriční terapeutky. Na základě zjištěných výsledků byli rodiče a učitelé dětí zapojených do průzkumu upozorněni na nejčastější chyby. Zároveň jim byla vypracována doporučení, jak stravovací návyky dětí měnit k lepšímu a jak jim být dobrým příkladem.

„Rozbor dotazníků nás bohužel opět utvrdil v tom, že stravovací zvyklosti dětí mají i přes stále opakovaná doporučení odborníků ke zdravé výživě dost daleko“, říká Jitka Tomešová, nutriční terapeutka Poradenského centra Výživa dětí. Podle Tomešové je zásadnímprohřeškem nepravidelnost v příjmu potravy, která se objevila u více než pětiny denních jídelníčků. „V případě sedmáků byla nepravidelnost zaznamenána asi ve třetině denních jídelníčků, u třeťáků byl nepravidelný každý sedmý. Děti vynechávají zejména snídaně a svačiny, není výjimkou, že se poprvé najedí až v poledne. Ranní jídlo by přitom mělo být startem do nového dne, “ doplňuje Jitka Tomešová. Velkým problémem je také konzumace tuků – děti jich sice konzumují doporučené množství, ale bohužel zejména ve formě uzenin, nejrůznějších paštik, sladkostí apod. „Co se týče tuků, měly by být 2/3 pokryty tuky rostlinnými a jen 1/3 tuky živočišnými. Z hodnocených jídelníčků ale vyplývá, že tomu je v realitě často právě naopak, “ dodává Jitka Tomešová.