Tento web podporuje

Halloween si získává stále více příznivců i u nás

Tradice oslavy Halloweenu neboli předvečeru svátku Všech svatých sahá do dávných předkřesťanských dob, kdy keltští kněží tzv. druidové připravovali obřad, při němž rozmlouvali s mrtvými. Tenkrát jej ještě nazývali Samhain, připadal na 31. října a v podstatě jej považovali za předvečer keltského Nového roku a také začátek zimního období, a tedy času strádání. 

Během obřadu také druidové předpovídali, jaký bude následující rok. Zvířecí oběti jim pak u zapáleného ohně pomáhaly vidět cestu ze země do záhrobí. Jejich obřadní kostýmy přitom byly vyrobeny ze zvířecí kůže a jejich mrtvých hlav. Po obřadě si každý ze zúčastněných přenesl oheň ke svému obydlí, aby jim pomohl ochránit jejich domovy.

Až po příchodu křesťanství začaly být tyto obřady považovány za pohanské oslavy spjaté s ďáblem a vším zlem. Přestože od té doby uplynulo mnoho času a v oslavě Halloweenu proběhlo mnoho změn, inspirace původním keltským obřadem zůstala.

Původně keltové skládali oběti, aby uklidnili zlé duchy, dnes putují lidé ve strašidelných kostýmech od jednoho domu k druhému s koledou Trick or treat neboli Koledu, nebo vám něco provedu, za což dostávají sladkosti anebo sbírají úpisy.

Původně oblíbený irský svátek
Přestože u nás je Halloween vnímán jako čistě americký svátek, ve skutečnosti jej v dnešní podobě do Ameriky přinesli Irové. Ti vyřezávali do vydlabané řepy či brambor strašidelné obličeje, které kladli na okenní římsy, aby své domovy ochránili před duchy zemřelých. V kostýmech pak vycházeli za koledou.

Až v Americe byla řepa zaměněna za dýni a stala se ústředním znakem Halloweenu. K rozsvíceným vyřezávaným dýním se váže stará irská pověst o opilci a šprýmaři Jackovi, kterého nechtějí ani v nebi, ani v pekle, a bloudí světem s dýní s uhlíkem uvnitř. Proto jsou i dnes vyřezané dýně se svíčkou uvnitř přezdívány za Jack-o´-lant.

Dalšími znaky tohoto svátku jsou čarodějky, duchové, černé kočky, oheň, příšery, kostlivci a to vše v barvách černé a oranžové.

Celý článek čtěte ZDE.

Publikováno na portále NOVINKY.CZ, 24.10.2014