Tento web podporuje

ČR je ve srovnání kvality života dětí dvacáté

Česko skončilo mezi 41 vyspělými zeměmi EU a OECD v porovnání kvality života dětí a podmínek pro jejich úspěšnou budoucnost v polovině žebříčku. Studii, která se zaměřila na kvalitu vzdělávání, zdraví či chudobu, zveřejnil Dětský fond OSN UNICEF. 

„Žebříček vedou skandinávské země, naopak na posledních místech jsou Bulharsko a Chile. V poslední pětici jsou také Spojené státy americké. ČR se ve výzkumu umístila na 20. místě,“ uvedl mluvčí české pobočky fondu Miroslav Ledvinka.

Studie s názvem Budování budoucnosti sleduje naplňování cílů udržitelného rozvoje, které OSN stanovila v roce 2015. Autoři srovnávali 25 ukazatelů, které mají na život dětí vliv. Výsledky podle UNICEF ukazují „obraz životní úrovně dětí“ ve vyspělých zemích. „Ze závěrů studie mimo jiné vyplývá, že každé páté dítě žije v relativní chudobě a jedno z osmi dětí žije v domácnosti, která má problémy se zajištěním dostatečného množství jídla,“ upřesnil Ledvinka.

ČR si nejlépe vedla v zajištění spravedlnosti a silných institucí. Skončila šestá. Nejhůř se jí dařilo odstraňovat nerovnosti, na žebříčku byla 31. Je na tom podobně jako Maďarsko a Japonsko. Na poslední pozici je Mexiko, nejlépe dopadl Island. Slovensko bylo 24., Polsko 23. a Rakousko 13. Podle UNICEF desetina nejbohatších českých domácností s dětmi vydělává tolik, co 40 procent nejchudších rodin. Prostředí má vliv na úspěšnost patnáctiletých při porovnávacích testech ze čtení, matematiky a přírodních věd. „Tento vliv je vyšší už pouze v jedné zkoumané zemi,“ podotkli zástupci UNICEF.

V odstraňování chudoby je ČR 17. Na první příčce bylo Norsko, na poslední Rumunsko. Slovensko skončilo 21., Polsko 22., Německo osmé a Rakousko desáté. „V relativní chudobě žije v ČR 14,7 procenta dětí, což je osmé nejlepší skóre ze všech zkoumaných zemí,“ uvedla česká pobočka UNICEF. Podle ní ale 38 procent českých dětí postihuje takzvaná multidimenzionální chudoba, při které se sleduje i bydlení, výživa a zdraví, dětská úmrtnost, majetek rodiny, přístup k elektřině a pitné vodě či léta školní docházky. Chudá je ta domácnost, kde jsou nedostatečné tři z deseti ukazatelů.

Dalším sledovaným kritériem byl hlad. Česko skončilo 16. „V domácnosti, která má potíže se zajištěním dostatečného množství jídla, žije 8,9 procenta českých dětí. Obezitou v ČR trpí 14,7 procenta dětí,“ uvedla česká pobočka UNICEF. Nejlépe jsou na tom japonské děti, nejhůř mexické. Slovensko bylo 19.

Ve srovnání zdraví a kvality života je ČR pětadvacátá. První bylo Portugalsko, poslední Chile. Slovensko skončilo 34. Podle UNICEF je novorozenecká úmrtnost v ČR pátá nejnižší. Téměř devět procent dětí se za poslední měsíc ale minimálně jednou opilo.

Kvalita vzdělávání zařadila Česko na 22. pozici. Požadované znalosti a dovednosti ve čtení, matematice a přírodních vědách má 70 procent patnáctiletých. Poslední rok do školky chodí 99,8 procenta předškoláků. Podprůměrná je ČR ale v podílu dětí do tří let, které chodí každý týden aspoň hodinu do školky. Je jich 76 procent. Nejkvalitnější vzdělávání mělo Finsko, nejméně kvalitní pak Turecko.

Za možnost důstojné práce a hospodářský růst si ČR vysloužila 13. příčku. První bylo Japonsko, na konci žebříčku pak Bulharsko a Mexiko. Slovensku připadla 19. pozice, Polsku čtvrtá, Rakousku 24. „Ve věkové skupině 15 až 19 let nechodí do školy 3,2 procenta českých dětí, což je čtvrté nejnižší skóre ze všech zemí. V domácnostech, kde ani jeden z dospělých nemá práci, žije 10,3 procenta nezletilých,“ uvedla česká pobočka UNICEF.

Na 26. příčce ČR byla při porovnání udržitelnosti měst a obcí, a to třeba za překračování bezpečné hranice koncentrace prachu v ovzduší. Slovensko skončilo desáté. První byl Island, poslední Izrael.

Ve srovnání odpovědného přístupu k výrobě a spotřebě je ČR na 24. pozici. Podle UNICEF zhruba tři pětiny patnáctiletých mají povědomí aspoň o pěti problémech životního prostředí. Nejlépe je na tom Portugalsko, nejhůř Rumunsko.

Zdroj: České noviny.cz