Tento web podporuje

Chat na téma „Tuky v dětském jídelníčku“

V posledních měsících se často setkáváme na stránkách novin a časopisů, na internetu nebo v e-mailových schránkách s nejrůznějšími poplašnými zprávy o škodlivosti rostlinných tuků a jejich nevhodnosti pro děti. V dětském jídelníčku však hrají rostlinné tuky nezastupitelnou roli, je pouze třeba hlídat jejich množství a čerpat je ze správných zdrojů.

Na téma „Tuky v dětském jídelníčku“ jste měli možnost chatovat 9.4.2008 mezi 14. a 15. hodinou s paní DOC. ING. JANOU DOSTÁLOVOU, CSC. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která se problematikou tuků již řadu let zabývá.

Její odpovědi na vaše dotazy si můžete přečíst v záznamu chatu

Přečtěte si více o úloze tuků v dětském jídelníčku