Tento web podporuje

Dětská BMI kalkulačka

Zadejte údaje o dítěti

BMI – zkratka z angl. body mass index, index tělesné hmotnosti

Veličinou, která v sobě zohledňuje jak výšku, tak váhu je tzv. index tělesné hmotnosti (BMI – body mass index). Velmi často se používá u dospělých, jeho doporučené hodnoty (norma od 20-25) však nejsou v dětském věku směrodatné. I pro BMI tedy byly vytvořeny percentilové grafy.

Příklad:

Nejprve spočítáme BMI dítěte podle vzorečku hmotnost/výška v metrech2 v našem případě tedy: 32/(1,36)2 = 17,3. Výsledek – 17,3 (osa y) zaneseme do grafu percentilových hodnot pro dívky současně s věkem (osa x). To odpovídá hodnotě necelých 75 perc. Váha Vaší malé slečny je tedy vzhledem k výšce a věku v pořádku.